Ihminen eettisenä olentona

Ihmisen elämä ja etiikka- etälukion UE3 -kurssi
Tietoa ja tehtäviä muun muassa seuraavista aiheista:

  • Ihmisen elämänkysymykset
  • Mihin kristitty uskoo?
  • Mitä on etiikka?
  • Kristillinen etiikka
  • Yksilöeettisiä kysymyksiä
  • Yhteisöeettisiä kysymyksiä

- Opetushallitus

Perusarvot puntarissa - Nuorisobarometri 2007 (pdf)
- Sami Myllyniemi
Vuoden 2007 Nuorisobarometri kartoittaa nuorten hyvinvointia sekä suhdetta yhteiskuntaan, työhön ja koulutukseen. Pysyvien perusteemojen lisäksi aiheina ovat asuminen, tulevaisuus ja sosiaalinen elämä sekä tyytyväisyys elämään ja sen eri osa-alueisiin. Uusia aiheita ovat nuorten käsitykset äänioikeusiästä eri vaaleissa, kaikille maksettavasta perustulosta sekä koulutuspoliittisista kysymyksistä kuten oppivelvollisuusiästä ja nuorisokoulusta. Opetusministeriö, Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisoasiain neuvottelukunta

Uskon asia - Nuorisobarometri 2006 (pdf)
- Terhi-Anna Wilska (Toim.)
Vuoden 2006 barometrissa painottuvina teemoina olivat nuorten uskonnollisuus ja yhteiskunnallinen aktiivisuus. Teemat linkittyivät vuoden 2006 seurakuntavaaleihin sekä hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan. Opetusministeriö, Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisoasiain neuvottelukunta

Oppimateriaalia elokuviin
Sivuilta löytyy materiaalia esimerksi elokuviin: Fucking Åmål, Lilja 4-ever, Mies vailla menneisyyttä, Rukajärventie.
- Koulukino

Koostanut Laura Paljakka