Ihminen oman elämänsä muokkaajana sekä yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana

Tarinoita kaiken ikäisille
Tarinoissa on erilaisia moraalisia kysymyksiä ja ongelmia.
- Tuottaja UPInet, Uskonnonpedagoginen instituutti

Perhe, koulu ja ystävät
Seurustelu ja seksuaalisuus
Erilaisuuden kohtaaminen
Oikeudenmukaisuus
Lasten oikeudet
Sota ja rauha
Työn ja talouden etiikka
Lääketieteen etiikka
Viestinnän etiikka
Ympäristöetiikka

Perhe, koulu ja ystävät

Toiminnallisia harjoituksia eri aiheista - UPInet, Uskonnonpedagoginen instituutti

Särmää olla suvaitseva -asennekasvatusvihko
Särmää on 7.–9.-luokkalaisille kohdistettu asennekasvatusvihko, jonka tarkoituksena on edistää suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä nuorten keskuudessa ja vastata aihepiirin oppimateriaalitarpeeseen. Sivulta voit ladata omalle koneellesi sekä vihkon että siihen kuuluvan opettajan oppaan.
- Suomen lasten ja nuorten säätiö

Samanlainen erilainen kaveri
Valtakunnallinen vammaisneuvosto on julkaissut lapsille tarkoitetun oppaan, joka tuo esille vammaisuuteen liittyviä tekijöitä. Siinä kerrotaan alakouluikäisille lapsille mikä aiheuttaa vammaisuutta, millaista tukea vammaiset lapset voivat saada, miten kaverit voivat olla avuksi ja mitä kaikkea vammainen lapsi voi tehdä ja harrastaa. Samanlainen erilainen kaveri kertoo vammaisuudesta näkemisen, kuulemisen, liikkumisen, puhumisen, käyttäytymisen ja oppimisen yhteydessä. Opas on tarkoitettu koulujen käyttöön (oppaaksi vammattomille lapsille).

Dilemmas and dealing with them - Secrets
Moraalisia dilemmoja salaisuuksien pitämisestä (englanninkielinen).
- CBBC Newsround CONFIDENCE RESPONSIBILITY

Binge drinking and drug use
Englannin kielinen opetusvinkki liittyen päihteisiin.
- CBBC Newsround ALCOHOL DRUGS TOBACCO

Drug decisions
Englannin kielinen opetusvinkki liittyen päihteisiin.
- CBBC Newsround ALCOHOL DRUGS TOBACCO

Cannabis and young people
Englannin kielinen opetusvinkki nuorten kannabiksenkäyttöön.
- CBBC Newsround ALCOHOL DRUGS TOBACCO

Drugs in sport
Englannin kielinen opetusvinkki liittyen dopingiin urheilussa.
- CBBC Newsround ALCOHOL DRUGS TOBACCO

Dilemmas and dealing with them - Money
Moraalisia dilemmoja rahasta (englanninkielinen).
- CBBC Newsround CONFIDENCE RESPONSIBILITY

Seurustelu ja seksuaalisuus

Toiminnallisia harjoituksia rakkaudesta
- UPInet, Uskonnonpedagoginen insituutti

Aslan ry:n kotisivut
Aslanin tarkoituksena on tukea ja auttaa raamatulliselta pohjalta niitä, jotka haluavat kasvaa ja eheytyä tunne- ja seksuaalielämän alueilla.

Malkus ry:n kotisivut
Helsingin seudun SETA:n kristillinen ryhmä. Malkus on erityisesti suunnattu homoille, lesboille, biseksuaaleille, transseksuaaleille ja transvestiiteille.

Erilaisuuden kohtaaminen

Toiminnallisia harjoituksia erilaisuudesta
- UPInet, Uskonnonpedagoginen insituutti

Toiminnallisia harjoituksia rasismin käsittelyyn
- UPInet, Uskonnonpedagoginen instituutti

Juuret maailmalla, koti Suomessa -verkkonäyttely
Opetuskäyttöön suunniteltu verkkonäyttely yläasteikäisille, lukiolaisille ja ammattikoululaisille. Verkkonäyttelyssä 32 maahanmuuttajaa 24 eri maasta kertoo elämäntarinansa. Sivuilla on tehtäviä oppitunneille sekä linkkivinkkejä. Näyttely on Työväenmuseo Werstaan tuotantoa.

Elävä kirjasto on menetelmä erilaisten ihmisten kohtaamiseen, ihmisarvon kunnioittamiseen ja vuoropuhelun edistämiseen. Elävän nettikirjaston kirjoilta voit kysyä ihan mitä vaan mieltä askarruttavia kysymyksiä. Elävä kirjasto -menetelmää koordinoi Suomessa Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi.

Oikeudenmukaisuus

YK:n ihmisoikeusjulistus
- Eettinen foorumi

Amnesty Internationalin kotisivu suomeksi
Tietoa Amnestyn tehtävästä, historiasta ja meneillään olevista kampanjoista. Sisältää myös YK:n ihmisoikeusjulistuksen ja ihmisoikeussopimuksia. Sivuilla opiskelijat voivat myös toteuttaa etiikkaa käytännössä eli allekirjoittaa pikavetoomuksia loukkausten uhrien puolesta.

Ihmisoikeudet.net
Virtuaalinen oppikirja ihmisoikeuksista. Sivusto on suunnattu ensisijaisesti yläasteen, lukion ja ammatillisten oppilaitosten oppilaille ja opettajille, mutta ihmisoikeudet.net on myös ihmisoikeuksien hakuteos kenelle tahansa asiasta kiinnostuneelle. Sivustolla laajasti tietoa, harjoituksia ja ohjeita käytännön toimintaa varten. Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton ja Suomen Oneworld-portaaliyhdistyksen yhteinen hanke

Death penalty debate
Englannin kielinen opetusvinkki liittyen kuolemanrangaistukseen.
- CBBC Newsround HUMAN RIGHTS

Guantanamo Bay
Englanninkielinen opetusvinkki liittyen Guantanamon vankeihin ja ihmisoikeuksiin.
- CBBC Newsround HUMAN RIGHTS

Vastuullisen kuluttajan ruokaostoskirja (pdf)
Vastuullisen kuluttajan ruokaostoskirja vastaa kysymykseen, miten eri tuotteiden käyttäminen edistää tai estää nälän vähentämistä maapallolta ja miten kyseisiä tuotteita löytää kaupoista. Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen ekumeeninen neuvoston järjestämän kirkkojen kansainvälisen vastuuviikon 19. - 26.10.2003 aineisto.

Lasten oikeudet

Oikeuden aika! -opettajan opas (pdf)
(yläasteet, lukiot ja ammattikoulut) ladattavissa omalle koneelle. Opas esittelee tiiviisti, mitä ovat lapsen oikeudet ja antaa vinkkejä opettajalle aiheen käsittelyyn luokkatilanteissa. Aineisto perustuu harjoituksiin, joiden kautta oppilas oppii hahmottamaan, mitä lapsen oikeudet ovat ja mikä on niiden merkitys itselle ja lapsille muualla maailmassa. Harjoitusten joukosta löytyy sekä helppoja ja toiminnallisia että vaikeita ja abstraktiin pohdiskeluun haastavia tehtäviä. Harjoitukset on tarkoitettu 13-18 - vuotiaille.
- Suomen Unicef 2003

Lasten oikeudet
- Pelastakaa Lapset Ry

Lapsella on oikeus tietää - sanomalehti ja YK:n lapsen oikeuksien sopimus (pdf)
Sanomalehti opetuksessa - tehtävävihjeitä peruskouluun ja lukioon.
- Sanomalehtien liitto

Child slaves
Englannin kielinen opetusvinkki lapsiorjuudesta.
- CBBC Newsround HUMAN RIGHTS

Sota ja rauha

Puolustusvoimien kotisivu

Tietoa totaalikieltäytymisestä
- Aseistakieltäytyjäliitto

Tietoa siviilipalveluksesta
- Aseistakieltäytyjäliitto

Työn ja talouden etiikka

Kohti yhteistä hyvää - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen puheenvuoro hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta.
- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelu

Reilun kaupan kotisivut kertovat eettisestä vaihtoehdosta.

Vastuullisen kuluttajan ruokaostoskirja (pdf)
Vastuullisen kuluttajan ruokaostoskirja vastaa kysymykseen, miten eri tuotteiden käyttäminen edistää tai estää nälän vähentämistä maapallolta ja miten kyseisiä tuotteita löytää kaupoista. Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen ekumeenisen neuvoston järjestämän kirkkojen kansainvälisen vastuuviikon 19. - 26.10.2003 aineisto.

Kirkon sijoitustoiminnan eettiset periaatteet
- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelu

Lääketieteen etiikka

Lääkärin etiikka 2005 -opas
Llääkäriliiton eettisten periaatekysymysten kannanottoja mm. elämän alkuun ja loppuun liittyvissä kysymyksissä, lääkärin eettiset ohjeet, lääkärin vala, Hippokrateen vala ja Nürnbergin säännöstö.
- Lääkäriliitto

Exitus ry
Exitus ry:n päätavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että Suomeen saadaan aktiivisen eutanasian salliva laki.

Viestinnän etiikka

Journalistin ohjeet median etiikan käsittelyn yhteyteen. Ohjeiden tarkoituksena on ohjata toimittajia niin sanotun hyvän journalistisen tavan ja journalistisen etiikan noudattamisessa.
- Suomen journalistiliitto

Mainonnan ja markkinoinnin kansainväliset perussäännöt
- Kansainvälisen kauppakamarin Suomen osasto ry

Ympäristöetiikka

Suomen Bioteollisuuden eettiset perusarvot.
- Suomen Bioteollisuus FIB

Cloning

Englanninkielinen opetusvinkki liittyen kloonaukseen.
- CBBC Newsround SCIENTIFIC DEVELOPMENT

Litter and recycling
Englanninkielinen opetusvinkki liittyen roskaamiseen ja kierrättämiseen.
- CBBC Newsround | CONFIDENCE RESPONSIBILITY |

Eläinsuojeluliitto Animalian kotisivut
Sivuilla tulostettavia tietopaketteja mm. eläinten oikeuksien julistuksesta, eläinkuljetuksista, kosmetiikan eläinkokeista, broilerinkasvatuksesta Suomessa, turkistarhauksesta ja uskonnollisista syistä noudatettavista teurastustavoista. Vinkkejä myöskin siitä, mitä yksittäinen ihminen voi tehdä.
- Eläinsuojeluliitto Animalia

Kohti eettistä eläinten pitoa
- Vihreä liitto

Kohti eettistä eläinten kohtelua
- Vihreä liitto

Koostanut Laura Paljakka