Kristillinen etiikka - sen peruspainotukset kuten profeettojen sanoma, Jeesuksen Vuorisaarna ja vertaukset

Luterilainen etiikka
- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelu

Koostanut Laura Paljakka