Kaikkiin kursseihin liittyvää aineistoa

Uskonnotkartalla.fi
Sivustolle on koottu karttapohjaisesti tällä hetkellä pääkaupunkiseudun uskonnollisia yhteisöjä ja paikkoja.
-Mari Huotari

RaamattuNET
RaamattuNET on tarkoitettu koulun uskonnonopetusta varten. Sivustolla materiaalia erityisesti opiskelijoiden käyttöön, esim. tekstejä kysymyksineen, tietotestejä ja oppilastöitä.
- Timo Muola

Uskonnot Suomessa
Aaineistoa Suomessa toimivista ja toimineista uskonnollisista yhteisöistä.
- Kirkon tutkimuskeskus sekä Uusien uskonnollisten liikkeiden tutkijaverkosto USVA ry

Uskonnot Suomessa -sivusto
Hyvä väylä löytää Suomessa toimivia uskonnollisia ja maailmankatsomuksellisia yhteisöjä.
- Tuomas Martikainen, FM, tutkija, Religionsvetenskap, Åbo Akademi

Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia
Sivuille on nyt koottu kampanjan aikana tuotettuja ja käytettyjä kansainvälisyyskasvatusmenetelmiä, -materiaalia ja harjoitteita.
- Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Maailmankansalaisen kypsyyskoe
Kypsyyskoe on kaikenikäisille kansainvälisyysasioista kiinnostuneille suunnattu itsenäisen opiskelun muoto. Se soveltuu erinomaisesti suoritettavaksi osana koulujen ja oppilaitosten opetustarjontaa. Kypsyyskokeen suorittaminen voi olla vapaavalintainen kurssi, projekti- tai päättötyö tai se voi korvata osia opintokokonaisuuksista.
- Suomen YK-liitto

Särmää olla suvaitseva -asennekasvatusvihko
Särmää on 7.–9.-luokkalaisille kohdistettu asennekasvatusvihko, jonka tarkoituksena on edistää suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä nuorten keskuudessa ja vastata aihepiirin oppimateriaalitarpeeseen. Vihkon sekä siihen kuuluva opettajan opas.
- Suomen lasten ja nuorten säätiö

Päivänavauksia

YK-liiton päivänavauksia
Päivänavauksia mm. sovittelusta, rauhasta ja kulttuureista.

Päivänavauksia peruskouluun ja lukioon
- UPInet, Seurakuntaopisto

Kuvia / videoita / diasarjoja / oppimisaihioita

Kuvia uskonnon opetukseen
Valokuvia mm. Lutheriin, Paavaliin, Pyhään Birgittaan, paaviin, Roomaan ja kirkkoihin liittyvistä asioista.
- UPInet

Fotokela
Fotokela on verkko-opetusmateriaali, joka on suunnattu 7–9-luokkalaisille ja heidän opettajilleen. Fotokela sisältää 128 valokuvaa 76 kuvaajalta, pohdinta- ja toiminnallisia tehtäviä oppiaineittain sekä valokuvauksen teknisen sanaston.
- Suomen valokuvataiteen museo ja Taiteen keskustoiminnan lastenkulttuurijaosto

Web Gallery of Art
Sisältää yli 11,600 digitaalisessa muodossa olevaa kuvaa Euroopan maalauksista ja veistoksista vuosilta 1150-1800. Esim. Quick Index -linkin alta voit taiteilijan sukunimen mukaan löytää hänen uskonnolliset maalauksensa. Kuvat voi suurentaa sivun kokoisiksi.

Leonardo da Vincin Pyhä ehtoollinen (kuva)
- Web Gallery of Art, created by Emil Kren and Daniel Marx.

art history
Tuhansia kuvia kuvataiteesta ja arkkitehtuurista ympäri maailmaa. Kuvia mm. eri uskontojen jumalista, temppeleistä ja esineistöstä. Sivulta löytyvät myös taidemaalarien tunnetuimmat teokset. Kuvat voi suurentaa sivun kokoisiksi.
- Dr. Christopher L.C.E. Witcombe Professor of Art History

Kirkkojen tiet
Tämä oppimateriaali kertoo tarinaa Kristinuskon tulosta Suomeen. Se koostuu viidestä itsenäisestä oppimisaihiosta. Oppimisaihioita voidaan käyttää myös erillisinä.
- Opetushallitus

Helsinki 2004
Tässä osassa vertaillaan Suomen luterilaista ja ortodoksista kirkkoa.

Jerusalem 1-54
Tässä osassa valotetaan tapahtumia ajanlaskumme alussa.

Bysantti 1054
Tässä osassa tarkastellaan Bysanttia eli Itä-Roomaa.

Wittenberg 1517
Tässä osassa tarkastellaan uskonpuhdistusta, joka tapahtui 1500-luvun alussa Pohjois-Euroopassa. Lähtölaukaus tapahtumille oli Martti Lutherin toiminta Wittenbergissä.

Rooma 1054
Tässä osiossa käsitellään Rooman valtakunnan osuutta.

Tietoa

Religion & Ethics
Englanninkielisillä sivuilla esiteltävät uskonnot ovat baha'i, buddhalaisuus, kristinusko, hindulaisuus, islam, juutalaisuus, mormonismi, pakanuus, sikhismi ja ateismi. Kustakin uskonnosta käydään läpi mm. niiden historia ja rituaalit. Sivuilla käsitellään myös eettisiä kysymyksiä kuten sotaa, eutanasiaa, kloonausta, geenimanipulaatiota sekä uskontojen suhdetta niihin.
- BBC

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta
Tietoa tiedekunnasta ja teologista
- Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kotisivut.

Itä-Suomen yliopiston teologinen tiedekunta
Tietoa tiedekunnasta ja teologista
- Joensuun yliopiston teologisen tiedekunnan kotisivut.

Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos
Tietoa tiedekunnasta ja uskontotieteestä
- Helsingin yliopiston uskontotieteen laitoksen kotisivut.

Turun yliopiston uskotieteen yksikkö
Tietoa yksiköstä ja uskontotieteestä
- Turun yliopiston uskontotieteen yksikön kotisivut.

Perusarvot puntarissa - Nuorisobarometri 2007 (pdf)
- Sami Myllyniemi
Vuoden 2007 Nuorisobarometri kartoittaa nuorten hyvinvointia sekä suhdetta yhteiskuntaan, työhön ja koulutukseen. Pysyvien perusteemojen lisäksi aiheina ovat asuminen, tulevaisuus ja sosiaalinen elämä sekä tyytyväisyys elämään ja sen eri osa-alueisiin. Uusia aiheita ovat nuorten käsitykset äänioikeusiästä eri vaaleissa, kaikille maksettavasta perustulosta sekä koulutuspoliittisista kysymyksistä kuten oppivelvollisuusiästä ja nuorisokoulusta.
- Opetusministeriö, Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisoasiain neuvottelukunta

Uskon asia - Nuorisobarometri 2006 (pdf)
- Terhi-Anna Wilska (Toim.)
Vuoden 2006 barometrissa painottuvina teemoina olivat nuorten uskonnollisuus ja yhteiskunnallinen aktiivisuus. Teemat linkittyivät vuoden 2006 seurakuntavaaleihin sekä hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan.
- Opetusministeriö, Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisoasiain neuvottelukunta

Koostanut: Laura Paljakka