Uusi Testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon synnyn ilmentäjänä

Uuden testamentin kirjeiden yksityiskohtainen ajoitus.
- Helsingin yliopisto, yleinen teologia, eksegetiikka.

Uusi testamentti - yleiskatsaus ja rakenne.
- RaamattuNET

Evankeliumit - yleiskatsaus ja perustiedot jokaisesta evankeliumista.
- RaamattuNET

Jeesus Nasaretilainen. Tietoa Jeesuksen elämästä, Jeesuksen elämästä kertovista lähteistä ja ristiinnaulitsemisen syistä.
- Helsingin yliopisto, yleinen teologia, eksegetiikka.

Jouluevankeliumi stadin slangilla.

- RaamattuNET

Jouluevankeliumi Tampereen kiälellä.
- RaamattuNET

Jouluevankeliumi Turun murteella.
- RaamattuNET

Alkukirkon johtajat: Pietari, Paavali ja Jaakob.
- RaamattuNET

Internetixin kurssi apostoli Paavalista
- Internetix

Paavali, Paavo ja ajan merkit – Ossi Kuoppalan artikkeli, jossa vertaillaan apostoli Paavalia ja Paavo Ruotsalaista. Sisältää myös kysymyksiä Paavo Ruotsalaisesta.
- RaamattuNET

Paavali – Opiskelijoille annettava itsenäinen työ
- RaamattuNET

Paavali ja naiset – Professori Raija Sollamon luento, Helsingin yliopiston Studia Generalia -sarja Kristinusko kohti kolmatta vuosituhatta, kevät 2000.
- Helsingin yliopiston Tietotekniikkaosasto

Qumranin kirjastosta – Hanne von Weissenbergin & Juhana Saukkosen artikkeli sisältää tietoa Qumranin raunioista, yhteisön elämästä, kirjakääröjen sisällöstä ja merkityksestä ja historiallisesta taustasta sekä pohdintaa siitä, oliko Jeesus qumranilainen.
- Tieteessä tapahtuu -lehti

Ilmestyskirja.Tietoa ilmestyskirjan synnystä, sisällöstä, tulkintatavoista ja pedon luvusta. Sisältää myös kysymyksiä opiskelijoille.
- RaamattuNET

Tietotesti Uuden testamentin kirjoista.
- RaamattuNET

Uuden testamentin kirjat – melko vaikea tietotesti
- RaamattuNET

Koostanut Laura Paljakka