Suomalainen katsomusperinne

Mihin suomalainen uskoo? - etälukion UE5 -kurssi
Tietoa ja tehtäviä muun muassa seuraavista aiheista:

  • Suomalaisten muinaisusko
  • Kristinuskon historia Suomessa
  • Suomen evankelisluterilainen kirkko
  • Kristilliset ja kristillisperäiset yhteisöt
  • Muut uskonnolliset vähemmistöt
  • Kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin

-Opetushallitus

Uskonnot Suomessa
Uskonnot Suomessa on Kirkon tutkimuskeskuksen yhdessä Uusien uskonnollisten liikkeiden tutkijaverkosto USVA ry:n kanssa toteuttama hanke, jonka tarkoituksena on kerätä ja ylläpitää tietokantaa Suomessa toimivista ja toimineista uskonnollisista yhteisöistä.

Uskonnot Suomessa -sivusto
Hyvä väylä löytää Suomessa toimivia uskonnollisia ja maailmankatsomuksellisia yhteisöjä. Oheen on liitetty myös valikoima aiheeseen liittyviä tutkimuslinkkejä.
- Tuomas Martikainen, FM, tutkija, Religionsvetenskap, Åbo Akademi

Suomen uskonnot
Sivulta löytyvät kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen sekä muiden uskonnollisten liikkeiden esittelyjä ja linkkejä yhteisöjen omille kotisivuille.
- Jyrki Rossin viralliset kotisivut.

Mihin suomalainen uskoo?
Hyvät muistiinpanot kurssista.
- Jyrki Rossin viralliset kotisivut.

Tutkimuksia - Evl.fi -verkkopalvelu
Esimerkiksi aiheista

  • Asennetutkimus suomalaisten uskonnollisuudesta
  • Uskonnot Suomessa
  • Kirkkoon kuuluminen

Kirkkojen tiet
Tämä oppimateriaali kertoo tarinaa Kristinuskon tulosta Suomeen. Se koostuu viidestä itsenäisestä oppimisaihiosta. Oppimisaihioita voidaan käyttää myös erillisinä.
Tuotanto: Opetushallitus

Helsinki 2004
Tässä osassa vertaillaan Suomen luterilaista ja ortodoksista kirkkoa.

Jerusalem 1–50 jKr
Tässä osassa valotetaan tapahtumia ajanlaskumme alussa.

Bysantti 1054
Tässä osassa tarkastellaan Bysanttia eli Itä-Roomaa.

Wittenberg 1517
Tässä osassa tarkastellaan uskonpuhdistusta, joka tapahtui 1500-luvun alussa Pohjois-Euroopassa. Lähtölaukaus tapahtumille oli Martti Lutherin toiminta Wittenbergissä.

Rooma 1054
Tässä osiossa käsitellään Rooman valtakunnan osuutta.
Koostanut Laura Paljakka