Luterilaisen kirkon jäsenyys ja toiminta - sekä kristillinen virsi- ja muu musiikkiperinne

Luterilainen kirkko
- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelu.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon toimintamuotoja,
Toimintamuotoja ovat esimerkiksi diakoniatyö, sairaalasielunhoito ja ulkosuomalaistyö.
- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelu.

Tilastotietoa Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta
- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelu

Häistä hautajaisiin - kirkolliset toimitukset
Tietoa kirkollisten toimitusten merkityksistä, edellytyksistä, järjestelyistä, itse toimituksesta ja tapatiedosta.
- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelu

Yleistietoa hiippakunnista ja piispoista
- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelu

Kaavio kirkon hallinnosta
- Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Tuomasmessun kotisivut

Kristillisen radiokanavan kotisivut

Suomen merimieskirkon kotisivut

Koostanut Laura Paljakka