Luterilaisen kirkon elämä

Oma perhe- ja sukutausta antavat turvaa ja pohjaa kasvulle. Kristitylle tärkeä yhteisö on myös seurakunta, johon kiinnittymistä uskonnon opetuksella vahvistetaan. Seurakunnan lapsille suunnattua toimintaa on mielekästä esitellä uskontotunneilla. Seurakunta antaa arvokkaan tuen koulun uskonnon opetukselle.

Kirkkovuoden juhlia otetaan uskonnon opetuksessa esille vuoden mittaan. Niiden avulla tutustutaan Jeesuksen persoonaan, kristinuskon keskeisimpiin sisältöihin ja ennen kaikkea omiin juhlatraditioihin. Ensimmäisillä luokilla pääpaino on pääsiäisessä ja joulussa. Symbolit ja tavat saavat yhä enemmän sisältöä ja merkitystä lapsen kasvaessa. Oppilaiden kristinuskoon liittyvien perustietojen lisääntyessä tutustutaan uskonnonopetuksessa yhä useampiin kirkollisen kalenterin juhliin: adventti, loppiainen, kynttilänpäivä, Marianpäivä, laskiainen, helatorstai, helluntai, mikkelinpäivä ja pyhäinpäivä ovat näistä tärkeimpiä. Useita näistä juhlista on käsitelty jo esiopetuksessa, mutta perusopetuksessa niihin tulee uutta sisältöä ja merkitystä siksi, että oppilas voi käyttää Raamattua ym. tietolähteitä juhlaan tutustuttaessa. Toisto ei ole sinänsä ollenkaan huono asia, kun on kyse kirkkovuoden juhlista. Tutut tavat, symbolit, laulut ja kertomukset luovat turvallisuutta ja jatkuvuutta ihmisen elämään. Vaikeuksia kohdatessaan ihminen saa tukea ja turvaa tutuiksi tulleista sanoista, musiikista ja kuvista.

Teksti: Vuokko Kortekangas-Malkavaara