Arviointi

Oppilaan arviointia harjoitetaan jokaisella tunnilla. Aktiivisuus tunnilla, kotitehtävien tarkistaminen suullisesti tai kirjallisesti, ulkoläksyjen harjoittelu, lukuvuosittaiset kokeet antavat opettajalle tietoja oppilaan osaamisesta ja aktiivisuudesta. Koulun opetussuunnitelmaan tulee kirjata se, miten selvitetään oppilaille ja heidän huoltajilleen uskonnon arviointikriteerit ja painotusalueet. Oppilaita tulee kohdella tasapuolisesti. Uskonto on aineena ennen kaikkea reaaliaine. Arviointi tapahtuu yhteisesti sovitulla ja koulun opetussuunnitelmaan kirjatulla tavalla.

Teksti: Harri Saine ja Vesa Soikkeli