Liittyminen aihekokonaisuuksiin

Uskonnonopetuksesta löytyy yhtymäkohtia lähes kaikkien aihekokonaisuuksien tavoitteisiin. Keskeisimmin uskonto liittyy kuitenkin aihekokonaisuuksiin Ihmisenä kasvaminen, Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. Aihekokonaisuuksien kirjaamisen tarkkuus opetussuunnitelmissa päätetään koulu- ja kuntakohtaisesti, mutta lienee mielekästä ainakin uskonnon opetussuunnitelman johdantokappaleessa, minkä aihekokonaisuuksien tavoitteita uskonnonopiskelu edistää.

Teksti: Harri Saine ja Vesa Soikkeli