Työtavat

Uskonnonopetuksessa tulisi käyttää monipuolisesti eri työtapoja. Avoin ilmapiiri ja mahdollisuus oppilaiden kyselyyn on tärkeää. Opettaja ei niinkään ole tiedon jakaja kuin opas, joka saattaa oppilaat pitkän matkan alkuun antamalla heille riittäviä eväitä ja keinoja lisämateriaalin hankkimiseen.

Tutustu kattavaan esityksen erilaista työtavoista uskonnonopetuksessa ortodoksisen uskonnon Avauksia opsiin -artikkelissa.

Teksti: Harri Saine ja Vesa Soikkeli