Vuosiluokat 6–9

Vuosiluokilla 6−9 ydintehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä oman uskonnon ja muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä. Näin tuetaan oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentumista.

Uskonnon opetus ja siihen kuuluvat asiat  ovat  osa yleissivistystä. Opetuksessa annetaan aineksia oppilaan oman maailmankatsomuksen rakentamiseen.

Luterilaisen uskonnon opetuksessa tulee huomioida, että se on enemmistön uskonto, johon saavat osallistua tietyin rajoituksin myös muihin uskonnollisiin liikkeisiin kuuluvia tai kuulumattomia oppilaita. Osalle oppilaista läheisin luterilainen kirkko on oma kotikirkko, osa on kirkosta kokonaan vieraantunut, osa on uskontokuntiin kuulumattomia, osa taas rekisteröimättömien uskontokuntien jäseniä. Pieni  osa saattaa kuulua johonkin ei-kristilliseen uskontoon, mutta vanhemmat ovat valinneet enemmistön uskonnon opetuksen joko sopeutuakseen suomalaiseen yhteiskuntaan tai saadakseen siitä lisää opetusta.  Opetus ei siis voi tiukasti ohjata oppilasta mihinkään tiettyyn uskontokuntaan. Tärkein yhteistyökumppani on kuitenkin evankelis-luterilainen seurakunta. Oppilaiden omat kokemukset seurakunnan toiminnasta painottuvat oppitunneilla. Opettajan ja koulun tulee kunnioittaa kaikessa opetuksessaan kodin antamaa kasvatusta ja arvopohjaa.

Teksti: Harri Saine ja Vesa Soikkeli | Kursivoidut tekstit, lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004