Mahdollisia työtapoja


  • tiedonhaku- ja –tuottamistehtävät
  • opetuskeskustelu, pohdinta, perustelujen etsiminen, väittely
  • tutkivat projektit
  • opitun soveltaminen koulussa tai sen ulkopuolella
  • eläytymis- ja draamatehtävät
  • pelit
  • musiikki ja kuvataide
  • aktiivinen hiljaisuus