Ortodoksinen uskonto

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan ortodoksisessa uskonnon opetuksessa vuosiluokilla 1–5 keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen. Vuosiluokilla 6–9 tavoitteena on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä omasta uskonnollisesta perinteestään sekä muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä.

Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä on tietojen, taitojen ja kokemisen kautta tarjota oppilaalle aineksia oman maailmankatsomuksen rakentamiseen ja eettisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseen. Ortodoksinen uskonnon opetus on ortodoksioppilaan oman uskonnon opetusta, jossa näkyy ortodoksisen uskonnonopetuksen holistinen näkemys.

Anja Huurinainen-Kosunen ja Kaarina Lyhykäinen

Opettajan oppaita Ortodoksinen uskontokirja -sarjaan

Ajan pyhittäminen - opettajan materiaali
Runsaasti taustatietoja kaikista ortodoksisista juhlista, historiasta, ikoneista ja veisuista sekä kirjan tehtävien vastaukset

Raamattu ja uskontojen maailma - opettajan opas
Oppikirjan aiheisiin liittyviä ydinasioita, taustatietoja, keskusteluvinkkejä, lisätehtäviä ja kirjallisuusvihjeitä. Joihinkin kirjan tehtäviin on myös ratkaisut.