Aihekokonaisuudet

Opetussuunnitelman perusteissa olevat kaikkia oppiaineita koskevat aihekokonaisuudet tulee sisällyttää myös uskonnon opetussuunnitelmaan. Aihekokonaisuudet ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja. Aihekokonaisuudet sisällytetään oppiaineen sisältöihin niille luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla.
Aihekokonaisuudet sisältyvät myös koulun yhteisiin tapahtumiin, ja niiden tulee näkyä koulun toimintakulttuurissa.

Ortodoksisen uskonnon opetuksen näkökulmasta kaikki aihekokonaisuudet ovat sellaisia, jotka voidaan huomioida opetuksessa. Osittain aihekokonaisuudet menevät nk. läpäisynä oppiaineen sisällöissä eri vuosiluokilla. Osa on sellaisia, jotka voidaan liittää sellaisenaan eri vuosiluokkien aihepiireihin.

Teksti: Anja Huurinainen-Kosunen ja Kaarina Lyhykäinen