Vuosiluokat 1–5

Ihmisenä kasvaminen

Keskeistä on tukea lapsen ja nuoren kasvua vastuullisuuteen omasta elämästä ja yhteisestä tulevaisuudesta. Tässä painottuu virikkeiden antaminen oppilaan maailmankatsomuksen rakentumiseen. Alla olevia asiasisältöjä voidaan jakaa eri vuosiluokille Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen -osioon.

 • koulun aloitusvaihe: vastuu omasta työstä, keskittyminen, onnistuminen ja epäonnistuminen, rohkeus
 • erilaisuuden hyväksyminen, suvaitsevaisuus, toisen kunnioittaminen
 • valintojen tekeminen ja vastuu niistä
 • omien virheiden myöntäminen, anteeksi pyytäminen ja antaminen
 • oikea ja väärä
 • oikeudenmukaisuus
 • kymmenen käskyn etiikka
 • rakkauden kaksoiskäsky
 • oma ortodoksinen identiteetti, vähemmistöaseman ymmärtäminen ja ottaminen voimavaraksi

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Tämä aihekokonaisuus on keskeinen oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi.

 • miksi olen ortodoksi
 • mitkä ovat juureni ja taustani, perheeni
 • erilainen kulttuuritaustani
 • vähemmistönä koulussa ja yhteiskunnassa
 • erilaisuus ja samanlaisuus lähiympäristössä
 • ortodoksinen tapakulttuuri
 • ortodoksina koulussa, Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa
 • vuorovaikutus: oman kielen merkitys

Viestintä- ja mediataito

 • itsensä ja ajatustensa ilmaisemisen rohkeus
 • tunteiden ilmaiseminen
 • erilaisten viestimien käyttäminen
 • kriittinen suhtautuminen
 • perustaitojen harjaannuttaminen erilaisten viestimien avulla

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

 • oman toiminnan sääteleminen
 • vastuu itsestä ja muista
 • yhteisöllinen vastuu, vastuu luonnosta
 • kirkollisten järjestöjen merkitys
 • vaikuttamismahdollisuuksia esim. lähetystyön ja kehitysyhteistyön kautta
 • vapaaehtoistyön merkityksen ymmärtäminen
 • seurakunnan merkitys turvallisena yhteisönä kasvulle ja kehitykselle

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

 • oman hyvinvoinnin ylläpitäminen
 • kouluympäristöstä huolehtiminen
 • omasta lähiympäristöstä huolehtiminen
 • vastuu luonnon suojelemisesta
 • kirkkovuoden alku, luonnonsuojelun päivä

Turvallisuus ja liikenne

 • turvallinen luokkayhteisö, turvallista tulla ortodoksisen uskonnon tunnille
 • omasta terveydestä huolehtiminen
 • vastuu omista teoista ja tekojen seurausten ymmärtäminen
 • terveen elämän valinnat

Ihminen ja teknologia

 • vastuullinen teknologian käyttäminen
 • teknologian merkitys eri kulttuureissa
 • tietotekniikan ja tietoverkkojen käyttäminen
 • teknologiaan liittyvät eettiset ja moraaliset kysymykset
Teksti: Anja Huurinainen-Kosunen ja Kaarina Lyhykäinen