Vuosiluokat 6–9

Ihmisenä kasvaminen

 • vastuullisuus omista teoista
 • elinikäinen oppiminen
 • eettisten valintojen seuraukset
 • ihmiselämän rajallisuuden tajuaminen
 • rohkeus toimia kristittynä maailmassa

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

 • uskonnollinen vähemmistöidentiteetti, sen vahvistaminen ja ylläpitäminen
 • kielelliset ja etniset ortodoksiset vähemmistöt Suomessa
 • universaali ortodoksisuus
 • ortodoksiset paikalliskirkot ja niiden tapakulttuuri

Viestintä ja mediataito

 • ajatusten ja tunteiden ilmaiseminen
 • mediakriittisyys

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

 • vaikuttamismahdollisuudet seurakuntatasolla, kirkollisten järjestöjen kautta ja kirkon hallinnossa
 • osallistumismahdollisuudet kirkolliseen vapaaehtoistyöhön ja kansainväliseen diakoniaan sekä lähetystyöhön
 • kirkolliset ammatit sekä ortodoksinen kirkko ja seurakunnat työnantajana
 • oman elämän hallinta

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

 • kristillinen luomisusko
 • ortodoksinen näkemys ihmisen tehtävästä ja vastuusta maapallolla
 • ekumeenisen patriarkan siunaama päivä luonnon puolesta (1.9. kirkkovuoden alku)
 • ihmisen eettisten valintojen vaikutus ympäristöön

Turvallisuus ja liikenne

 • usko turvallisuutta luovana tekijänä
 • koulun kriisitilanteet

Ihminen ja teknologia

 • ortodoksisen ihmisnäkemyksen mukaan ihmisen ja teknologian suhde
 • teknologiaan liittyvät eettiset kysymykset ja moraaliset valinnat (biotekniikka, energiantuotanto)
 • tietotekniikan käyttö ortodoksisen uskonnon opiskelussa
Teksti: Anja Huurinainen-Kosunen ja Kaarina Lyhykäinen