Integrointi muihin oppiaineisiin vuosiluokilla 6–9

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli on väline muiden aineiden opiskelussa. Samalla muiden aineiden opiskelu on myös äidinkielen opiskelua. Kirjoitustehtävät, tutkielmat, esseet, kirjallisuustehtävät (esim. ortodoksisuus kirjallisuudessa), lehdistötehtävät, tv- ja radiotehtävät, elokuvatehtävät sekä mediakriittisyyden (esim. uskonnoista välitetty kuva mediassa) harjoittaminen ovat äidinkielen integroimista uskonnon opetukseen.

Historia ja yhteiskuntaoppi

Kirkkohistorialla on selkeä yhteys yleiseen historiaan. Suomen ortodoksisen kirkon historia puolestaan on sidoksissa Suomen valtiollisen historian kehittymiseen. Historian ja uskonnon integrointi auttaa oppilasta ymmärtämään suurempia kokonaisuuksia ja tapahtumien syy- ja seuraussuhteita. Yhteiskuntaoppi tukee ihmisen elämänkaaren taitekohtiin liittyvien yhteiskunnan asettamien vaatimusten ja lakien ymmärtämistä (esim. suku- ja etunimilaki, uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi liittyminen ja rekisteröityminen, avioliiton juridinen merkitys, puolisoiden ja lasten sukunimen määräytyminen, hautaustoimilaki).

Kuvataide

Kuvataidetta voi käyttää hyväksi esim. kirkkotaidetta ja kirkkoarkkitehtuuria opiskeltaessa. Monissa uskonnon esitelmissä, projektitöissä ja esseissä aihetta voi havainnollistaa kuvituksella. Ikonin tai pääsiäismunan maalaaminen on myös kuvataiteen integrointia uskonnonopetukseen.

Musiikki

Kirkkomusiikin opiskelun tueksi voi tarvita musiikinteorian tietoja sekä vertailukohdaksi läntisen kirkkomusiikin keskeisten vaiheiden tuntemusta.

Kotitalous

Kirkkovuoden paasto- ja juhlaruokaperinteen mukaisten ruokien valmistus, kattaus ja esillepano sekä erilaisten paikallisten perinteiden (karjalainen, venäläinen, kolttasaamelainen, kreikkalainen) erojen ymmärtäminen.

Käsityö

Tekstiilityössä projektityönä voi olla erilaisten kirkollisten tekstiilien valmistus, esim. ehtoollispeitesarja tai käspaikka. Teknisessä työssä projektityönä voi olla erilaisten kirkollisten esineiden valmistaminen, esim. analogi, kiota, tuohusjalka, kulmahylly tai hautaristi.

Terveystieto

Integrointi etiikan opetukseen: kysymys hyvästä elämästä, ihmisen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sidonnaisuudet, ihmisen keho Pyhän Hengen temppelinä. Kirkon eettinen opetus pidettävä rinnalla käsiteltäessä esim. sairautta ja terveyttä, ihmisen seksuaalisuutta, raskauden ehkäisyä ja keskeytystä, päihteiden käyttöä ja elämän rajallisuutta.

Maantieto

Maantieto auttaa hahmottamaan ortodoksista maailmaa, uskontojen levinneisyyttä ja maailman uskontotilanteen muutosta.

Biologia

Ekologia (luominen, ihmisen tehtävä), ekumeenisen patriarkan siunaama päivä luonnon puolesta (1.9.), tieteen ja uskon erilainen luonne (esim. evoluutioteoria, kreationismi).

Vieraat kielet, toinen kotimainen kieli

Ortodoksisen kirkon universaalin luonteen ymmärtämiseksi yhteydenotot muihin ortodoksisiin paikalliskirkkoihin, tutustuminen vieraskielisiin ortodoksisiin lehtiin ja nettisivuihin.

Teksti: Anja Huurinainen-Kosunen ja Kaarina Lyhykäinen