Kodin ja koulun yhteistyö

Opettajan tulee informoida oppilaiden vanhempia  kunkin kouluvuoden opetussuunnitelman tavoitteista, sisällöistä ja arviointikäytänteistä. Vanhemmille tulee antaa uskontoa opettavan opettajan yhteystiedot.

Ortodoksioppilaiden vanhemmille olisi hyvä järjestää vanhempainilta koulukohtaisesti tai lähikoulujen kanssa yhteistyössä. Uskonnonopettajan olisi hyvä osallistua koulun yhteisiin vanhempainiltoihin, joissa voidaan selvittää opetusjärjestelyjä.

Opettajan tulisi järjestää ortodoksioppilaille omia päivänavauksia ja koululaisjumalanpalveluksia. Vanhemmille tulee tiedottaa koulun uskonnollisista tilaisuuksista ja kirkkomatkoista.

Teksti: Anja Huurinainen-Kosunen ja Kaarina Lyhykäinen