Oppimisympäristöt ja koulun toimintakulttuuri

Oppimisympäristön merkitys korostuu opetusta suunniteltaessa. Fyysinen oppimisympäristö eli opetustilat ja välineet muodostavat tärkeän osan ortodoksisesta uskonnon tunnista. Esteettisesti viihtyisä tila, jossa on ikoni tai ikoneja, lampukka, tuohuksia ja muita kirkollisia esineitä, virittävät oppilasta saamaan kokemuksia ja elämyksiä. Mielekkäät opetusvälineet ja materiaalit tukevat oppimista. Kirkossa pidettävät oppitunnit (autenttisessa ympäristössä) helpottavat oppilaan kokonaisvaltaista oppimista omasta uskonnosta.

Psyykkinen oppimisympäristö muodostuu kognitiivisista, emotionaalisista ja sosiaalisista rakenteista. Yhdysluokkaopetuksessa on erityisen tarkkaan huomioitava eri-ikäiset oppilaat ja heidän ajattelunsa taso. Ortodoksisella uskonnon tunnilla saattaa olla yhtä aikaa useita eri ikäryhmiä. Tällöin sosiaalisella yhteenkuuluvuudella on ratkaiseva merkitys opiskelumotivaation luomiselle ja ylläpitämiselle.

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen vaihtoehtoisena oppimisympäristönä on opetusta monipuolistava ja erityisesti heterogeenisia opetusryhmien työskentelyä helpottava osa-alue. Tällä hetkellä Internetistä löytyy runsaasti käyttökelpoista materiaalia oppilaiden käyttöön. Seuraavasta linkkilistasta löytyy opetusmateriaalia teksteineen ja osittain myös oppilastehtäviä.

Suomen ortodoksinen kirkko
Valamon luostari
Ortodoksisten Nuorten Liitto
Isä Raimo Sissosen kotisivut
orto – VANTAA – doksi - materiaalia ortodoksisen uskonnon opetukseen
Suomen kirkot
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Oppimisympäristöön katsotaan kuuluvaksi myös koulun toimintakulttuuri. Mikäli koulussa huomioidaan ortodoksisen uskonnon ja kulttuurin erityispiirteitä, tämä vahvistaa ortodoksioppilaan identiteettiä. Oppilas kokee olevansa hyväksytty ja arvostettu enemmistön rinnalla.

Tällaisia ovat mm. seuraavat asiat:

  • Ortodoksiseen uskonnon opetukseen on varattu oma tila, jossa opetukseen tarvittavat välineet voivat olla paikoillaan.
  • Koulussa voidaan pitää ortodoksisia päivänavauksia koko koululle ja/tai ortodoksioppilaille erikseen, erityisesti kirkollisten juhlien yhteydessä.
  • Koulussa voi vierailla pappi tai piispa.
  • Koulussa voidaan toimittaa ortodoksiseen perinteeseen liittyviä tapahtumia tai toimintaa (esim. virpovitsojen siunaaminen).
  • Ortodoksioppilaat huomioidaan luterilaisen kirkon juhlien yhteydessä.

Koulujen opetussuunnitelmiin on hyvä kirjata, että oppilaalla on mahdollisuus osallistua ainakin kaksi kertaa lukuvuodessa koululaisjumalanpalveluksiin: kerran syyslukukaudella ja kerran pääsiäisaikana.

Teksti: Anja Huurinainen-Kosunen ja Kaarina Lyhykäinen