Sisällöt

Vuosiluokat 1–5

Sisällöt on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

  • Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset
  • Kirkon jäsenenä
  • Raamattu pyhänä kirjana
  • Liturginen elämä
  • Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen.

Opetus etenee spiraalimaisesti, siten että monet sisältöalueet toistuvat syventyen ylemmillä vuosiluokilla. Koko opetukseen voi ottaa punaiseksi langaksi kirkkovuoden juhlineen ja paastoineen. Tämä rytmittää opetusta ja antaa sille kokonaisvaltaista olemusta. Samalla ortodoksioppilaalle muodostuu vähitellen käsitys, että ortodoksisuus on elämää eikä se ole erillinen saareke ihmisen elämässä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan elinikäistä kasvatusta ja opetusta. Kouluopetus tietoineen, taitoineen ja kokemisineen antaa sille hyvän pohjan.

Teksti: Anja Huurinainen-Kosunen ja Kaarina Lyhykäinen