Vuosiluokat 1–2

Kummallekin vuosiluokalle laaditaan tavoitteet, jotka oppilaan tulisi vuosiluokan jälkeen saavuttaa. Sisällöt jaetaan kahdelle eri vuosiluokalle.

Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset

 • tärkeimmät kirkkovuoden juhlat (esim. kirkkovuoden alku (luonnonsuojelun päivä), ristin ylentäminen, joulu, teofania, palmusunnuntai, pääsiäinen, helatorstai ja helluntai)
 • pyhiä ihmisiä (mm. oppilaan oma nimikkopyhä, Pyhä Nikolaos, oman kirkon nimikkopyhä, Johannes Kastaja)
 • paaston merkitys (erityisesti suuri paasto)
 • sunnuntai, pikku pääsiäinen, ylösnousemuksen päivä

Kirkon jäsenenä

 • olen ortodoksi
 • oma kirkko
 • ortodoksina koulussa ja perheessä
 • käsitteitä: risti, ristinmerkki, pappi, ikoni, kirkko, tuohus
 • seurakunnan lapsityö
 • liturgia-jumalanpalvelukseen alustava tutustuminen
 • lähiympäristön kirkkoja ja uskontoja (luterilaisuus ja koulussa olevia muita katsomuksia)

Raamattu pyhänä kirjana

 • mikä on Raamattu ja mistä se kertoo
 • Jeesuksen kotimaa
 • Jeesuksen elämän keskeisiä vaiheita (syntymä, kaste, julkinen toiminta, kärsimykset ja kuolema, ylösnousemus)
 • Jeesuksen opetuksia (joitakin ihmetekoja, vertauksia)

Jeesuksen opetuksiin, ihmetekoihin ja vertauksiin liittyvät kertomukset on syytä mainita eri luokka-asteilla, jotta kaikki keskeiset kertomukset tulevat käsitellyiksi.

Liturginen elämä

 • kirkko pyhänä paikkana
 • kirkkorakennus
 • kirkkomatka
 • papin tapaaminen (samalla voi tutustua kirkkotekstiileihin ja sakraaliesineisiin)
 • liturgiajumalanpalvelukseen tutustuminen (keskeiset veisut ja rukoukset, mitä tapahtuu, mitä pappi tekee, mitä kuoro tekee, mitä kirkkokansa tekee)
 • ehtoollinen
 • nimen antaminen, kaste ja mirhalla voitelu
 • tärkeimpien juhlien veisuja

Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen

 • ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisena
 • Isä, Poika ja Pyhä Henki
 • Isä meidän -rukous, paastorukous, rukous ehtoollisen edellä
 • katumus ja anteeksi antaminen
 • lähimmäisenrakkaus, suvaitsevaisuus, ystävyys
 • oikea ja väärä
Teksti: Anja Huurinainen-Kosunen ja Kaarina Lyhykäinen | Vihreät tekstit, lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004