Vuosiluokat 3–4

Kummallekin vuosiluokalle laaditaan tavoitteet, jotka oppilaan tulisi saavuttaa vuosiluokan jälkeen. Sisällöt jaetaan kahdelle vuosiluokalle.

Kolmannella luokalla tutustutaan Vanhan testamentin kertomuksiin ja neljännellä luokalla perehdytään Jeesuksen elämänvaiheisiin. Alkuopetuksessa olleita kirkkovuoden juhlia kerrataan ja otetaan uusia juhlia mukaan. Kerrataan tutut sakramentit ja lisätään uusia mukaan. Eettisiä kysymyksiä nostetaan oppilaan omasta elämästä, Raamatun ja rukouksien teksteistä. Alkuopetuksessa olleet kirkkoveisut ja rukoukset kerrataan ja opetellaan uusia.

Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset

 • kerrataan alkuopetuksessa olleet kirkkovuoden juhlat
 • Neitsyt Marian juhlat, Herran temppeliin tuominen, Kristuksen kirkastuminen
 • suuren viikon tapahtumat
 • oman kirkon pyhän elämänkerta
 • pyhiä ihmisiä: (esim. Karjalan Valistajat, erityisesti Sergei ja Herman Valamolainen, Johannes Teologi, Georgios Voittaja, Pyhä Lucia)
 • pyhäpäivä-arkipäivä
 • joulu ja suuri paasto

Kirkon jäsenenä

 • ortodoksina koulussa, Suomessa, maailmalla
 • kodin juhlat (mm. kodin siunaaminen)
 • veden pyhittäminen
 • kirkko-rukoushuone (tsasouna)
 • luostarit
 • seurakunnan toimintaa
 • Ortodoksisten Nuorten Liitto ry
 • lähiympäristön kirkkoja ja uskontoja

Raamattu pyhänä kirjana

 • alkukertomukset (maailman luominen, syntiinlankeemus, Kain ja Aabel)
 • Nooa, Aabraham, Iisak, Jaakob, Joosef ja Mooses
 • erämaavaellus, saapuminen luvattuun maahan
 • 10 käskyä, rakkauden kaksoiskäsky
 • Jeesuksen elämä ja opetukset (opetuksia, vertauksia, ihmetekoja)
 • ylösnousemus ja uusi elämä
 • ylösnousemuksen jälkeiset tapahtumat

Liturginen elämä

 • liturgian osat, liturgiaan valmistautuminen
 • jumalanpalvelusten toimittajat
 • kirkkorakennus
 • suurten juhlien ikoneja
 • sakramentteja: kaste, mirhalla voitelu, katumus, ehtoollinen
 • jumalanpalvelusveisuja, tropareja ja rukoushetken veisuja

Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen

 • kymmenen käskyä ja niiden merkitys omassa elämässä
 • ihmisenä kasvaminen
 • Jumalan kuva ja kaltaisuus
 • toisen kunnioittaminen ja erilaisuuden hyväksyminen
 • paastorukouksen sisällön analysointi (laiskuus, velttous, vallanhimo, turhanpuhuminen, sielun puhtaus, nöyryys, kärsivällisyys, rakkaus, sovitus, tuomitseminen, anteeksi antaminen)
 • rukous ehtoollisen edellä
Teksti: Anja Huurinainen-Kosunen ja Kaarina Lyhykäinen | Vihreät tekstit, lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004