Vuosiluokat 6–9 

Sisällöt muodostuvat viidestä eri kokonaisuudesta. Vuosiluokilla 6–9 on tuntijaon mukaan viisi vuosiviikkotuntia. Näin ollen jokainen kokonaisuus vastaa yhtä vuosiviikkotuntia. Sille luokka-asteelle, jolle kunnan päätöksen mukaisesti kuuluu kaksi vuosiviikkotuntia, valitaan sisällöistä kaksi kokonaisuutta.

Raamattu
Kirkkohistoria
Maailmanuskonnot
Liturgiikka ja uskonoppi
Etiikka

Teksti: Anja Huurinainen-Kosunen ja Kaarina Lyhykäinen | Vihreät tekstit, lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004