Vuosiluokat 1–5

Ortodoksinen uskonnon opetus tapahtuu yhdysluokkaopetuksena. Tällöin on otettava huomioon eri vuosiluokkien tavoitteet ja omaleimaisuus. Työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia eri ikäkausille ominaiseen tietojen hankkimiseen, elämyksiin, kokemuksiin, toiminnallisuuteen ja leikkiin. Lukuvuoden alussa on hyvä käyttää riittävästi aikaa oppilaiden toisiinsa tutustumiseen. Oppilaat tulevat eri luokista eivätkä aina tunne toisiaan hyvin. Yhteenkuuluvuuden luominen on tärkeä osa ortodoksista uskontokasvatusta.

Esimerkkejä erilaisista työtavoista

Pohjana vuorovaikutus

 • keskustelut
 • porinaryhmät–koonta
 • aivoriihi
 • opetustuokio–keskustelu–koonta–opetustuokio–keskustelu jne.
 • oppilaat tekevät toisilleen kysymyksiä
 • oppilaat tekevät opettajalle kysymyksiä
 • väittelyt
 • selostukset
 • oppitunnin aloitus oppilaiden johtamana (lukijat, laulajat) 

Kerrontamenetelmät

 • opettaja kertoo Raamatun kertomuksen
 • visualisointi mukaan (kuvat, diat, piirtäminen, flanellot, paperikuvat, ikonit jne.)

Pohjana tieto- ja viestintätekniikka

 • Internet-pohjaisen materiaalin käyttäminen (ks. oppimisympäristöt): nettisivut ja opetusohjelmat
 • CD-ROM-materiaali
 • dokumenttikameralla kuvien näyttämistä
 • videotykin ja dokumenttikameran avulla CD-rompun tai digikuvien näyttämistä
 • digikuvien tuottamista
 • diat – opettaja näyttää
 • diat – oppilaat esittävät asioita
 • oppilaat tuottavat itse dioja
 • selailukalvot piirtoheittimelle – opettaja näyttää ja kertoo
 • selailukalvot – oppilaat esittelevät
 • oppilaat kokoavat jonkin yhteisen ryhmätyön tulokset kalvolle – voidaan monistaa muille
 • opetusvideon katselu
 • videonauhoitteen kuvaaminen
 • radio-ohjelmat
 • radiokuunnelman tekeminen

Tiedonhankinta

 • tiedon etsiminen (kirjat, Internet)
 • haastattelu
 • esseet
 • toistokirjoitus (opettaja lukee tai oppilas itse lukee tekstin, jonka jälkeen oppilas kirjoittaa tekstin uudelleen muistinvaraisesti omin sanoin)
 • esitelmät
 • kirjallisuuteen tutustuminen

Yhteistoiminnalliset ja ryhmämenetelmät

 • palapeli (kotipesät, ryhmät)
 • viuhka (kotipesät, ryhmät)
 • ongelmanratkaisu
 • seinälehdet

Käsitekarttatekniikat (ennakkokäsitykset, käsitteiden oppiminen)

 • opettaja tekee
 • oppilaat tuottavat
 • ylä- ja alakäsitteet

Lehtiin kirjoittaminen

 • Tuohustuli, seurakunnan lehdet, Aamun Koitto

Draama ja improvisointi

 • pedagoginen draama (tuotetaan produktio yhdessä)
 • dramatisointi
 • improvisointi
 • liturgiassa olemisen harjoittelemista
 • nukketeatteri
 • pöytäteatteri
 • keppinukketeatteri
 • edellisten videointi

Käden työt

 • askartelut (esim. ikonit, kortit, pääsiäismunat, munkkinukke, pappinukke)
 • ompelutyöt (esim. käspaikka vohvelikankaasta)
 • maalaaminen vesiväreillä tai peiteväreillä (esim. Raamatun maisemia, juhlan tapahtumia)
 • puukäsityöt (tuohuksen jalka)
 • tuohuksia mehiläisvahasta
 • tuohuksen jalka dasmassasta
 • ikonien maalaaminen
 • paperirevintätyö (esim. Palestiinan maisema, hedelmiä, kasveja)
 • hiilipiirros, lyijykynätyö (esim. kirkko, risti, Raamatun tapahtuma)

Pelit ja leikit

 • muistipelit (ONL:n peli)
 • paastokalenteri (joulukalenteri-idea)
 • paastopeli (lautapeli suuren paaston sunnuntaista)
 • tiedon portaat (ONL:n tietopeli)
 • Kim-leikki (kirkollisia esineitä pöydällä – yksi otetaan pois – mikä puuttuu)
 • arvoitusleikki (esim. mitä kirkollista esinettä ajattelen tai ketä henkilöä ajattelen: saa vastata kyllä tai ei)
 • "kadonnut ikoni"-leikki (samalla tavalla kuin avaimen piilotusta)
 • raamattupelit (lautapelit)
 • laiva on lastattu (kirkolliset esineet)
 • mitä tiedät ystävästäni (esim. pappeuden asteita opetellessa)
 • kuka olen -leikki (mietitään jotakin henkilöä, toiset kysyvät vihjeitä, joihin saa vastata kyllä tai ei)

Vierailijat koulussa uskontotunnilla ja koko koulun tilaisuuksissa

 • pappi, piispa, munkki, nunna, nuorisotyöntekijä, kanttori jne.
 • pappi toimittamassa rukoushetkeä koulutyön alussa, virpovitsojen siunausta jne.
 • jengityöntekijä
 • toisen kirkon edustaja

Opintokäynnit

 • kirkot (oppitunnit kirkossa)
 • ONL, PSHV, Lampukka
 • luostarit
 • leirikeskus
 • hautausmaa
 • teologian laitos

Leirikoulut

 • luostarissa
 • leirikeskuksessa

Jumalanpalvelukset

 • ennen joulua, suuressa paastossa, kirkkaalla viikolla
 • koulutyön aloitus

Yhteistyö eri tahojen kanssa

 • ystävyyskoulut, ystävyysortodoksit (Suomessa tai ulkomailla)
 • kirjeenvaihto (luostari, eri seurakunnan oppilaiden kanssa, jonkin papin kanssa jne.)
 • auttaminen vanhainkodilla
 • kirkon kaunistaminen
 • hautausmaan haravoimista
 • esiintymiset seurakunnan tilaisuuksissa
 • luterilaisen uskonnonopetuksen kanssa

Media ja ortodoksisuus

 • ajankohtaisuutta opetukseen tuo lehtileikkeet
 • tv-uutisten seuraaminen
 • kirkollisten lehtien seuraaminen