Vuosiluokat 6–9

Keskeinen työtapa yläluokilla on vuorovaikutukseen perustuva keskustelu. Se sopii hyvin kaikkien sisältöjen käsittelyyn. Muita tärkeitä työtapoja ovat kirjalliset tehtävät, tiedon itsenäinen etsiminen, tutustumiskäynnit ja vierailut, väittelyt, esitelmät, esseet ja yhteenvedot.

Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa oppilaalle tulisi antaa kotitehtäviä. Kotitehtävien tarkoituksena on syventää ja vahvistaa koulussa opittua. Niiden tulee olla sellaisia, että oppilas pystyy niistä itsenäisesti selviytymään. Kotitehtävät tulee kontrolloida seuraavalla oppitunnilla yhteisesti tarkastaen, kysellen tai keskustellen. Joskus kotitehtävät voidaan kontrolloida kirjallisesti.

Teksti: Anja Huurinainen-Kosunen ja Kaarina Lyhykäinen