Bafabafabafa - simulaatio kulttuurien kohtaamisesta

Bafabafabafa - simulaatio kulttuurien kohtaamisesta on alunperin lähtöisin brittiläiseltä Christian Aid järjestöltä. Sirkka Ahonen toi pelin Suomeen ja kehitteli sitä edelleen noin 12-80 vuotiaille sopivaksi. Pelistä voi muokata uusia versioita.

Peliaikaa tarvitaan loppukeskustelu mukaanlukien noin 1 ½ tuntia. Pelaajia tarvitaan vähintään 16, mutta ihanteellinen osallistujamäärä on 30-40 henkeä.

Elämyksellisiä pelihetkiä!

Järjestelyt

Tarvitaan kaksi toisistaan erotettua tilaa. Osanottajat (yhteensä vähintään 16, ihanne 30-40) jaetaan kahteen kulttuuriin, Alfa- ja Beta-kulttuuriin. Näille annetaan kummallekin omaan huoneeseen omat säännöt ja omat tavarat. Alfa-kulttuuri voi kuunnella sääntönsä nauhalta. Kun kulttuurit ovat vakiintuneet huoneissaan, alkaa vierailijoiden vaihto, jota simulaation vetäjän on hyvä ohjata.

Kummastakin kulttuurista lähetetään yhtä aikaa toiseen kulttuuriin 1-2 vierailijaa, joilla on vierailijaruusuke rinnassa. Vierailijat viipyvät toisessa kulttuurissa noin 2-4 minuuttia. Palattuaan omaan kulttuuriinsa he antavat lyhyen raportin siitä mitä näkivät toisessa kulttuurissa. Sen jälkeen lähetetään uusi vierailija (tai -pari) ja simulaatio jatkuu.

Tarvikkeet

Alfa-kulttuurille

Kukin alfa tarvitsee kolme korttia, blimmerin, tibberin ja stikkerin. Korttien piirtämisohjeet:

 • Blimmer -korttiin piirretään kukka eli "blimmeri"
 • Tibber -korttiin piirretään vesitipan muotoinen "tibberi"
 • Stikker - korttiin piirretään piikikäs tähti eli "stikkeri"

Beta-kulttuurille

Neljässä värissä, noin pelikortin kokoisina, noin kymmenen sarjaa (pelaajamäärästä riippuen), seuraavanlaiset kortit:

 • yhteen korttiin piirretään yksi viiva ( I )
 • toiseen korttiin piirretään kaksi viivaa ( I I )
 • kolmanteen korttiin piirretään kolme viivaa ( I I I )
 • neljänteen korttiin piirretään neljä viivaa ( I I I I )
 • viidenteen korttiin piirretään viisi viivaa ( I I I I I ) ja
 • kuudenteen korttiin piirretään kuusi viivaa ( I I I I I I )

Kymmenen sarjaa tehtäessä kortteja tulee siis yhteensä 60 kappaletta.

Molemmille kulttuureille

2-3 vierailijatunnusta (rintaan kiinnitettävä ruusuke, lappu tms.)

Yhteinen ohjeistus

(Kun pelaajat ovat vielä yhdessä)

Jakaudutte pian kahteen kulttuuriin, Alfaan ja Betaan. Alfa-kulttuuri, joka menee toiseen huoneeseen, saa mukaansa nauhurin ja kasetin, jolta säännöt kuunnellaan. Beta-kulttuurille ohjaaja esittää säännöt. Kun ne ovat selvät, molemmat kulttuurit alkavat elää sääntöjensä mukaan. Heti kun kulttuurit ovat vakiintuneet, parin minuutin kuluttua, aletaan vaihtaa vierailijoita. Vierailijoina lähtee kummastakin kulttuurista aluksi yksi, sitten kaksi (jos pelaajia on paljon, ehkä kolmekin) kerrallaan. Vieras (vieraat) viipyy toisessa kulttuurissa noin 2-4 minuuttia, jonka aikana hän luontumustensa mukaan joko vain tarkkailee tai yrittää ottaa osaa kulttuuriin. Kulttuurin jäsenet eivät kerro hänelle kulttuurinsa sääntöjä.

Kun vierailijat 2-4 minuutin kuluttua aina palaavat kukin omaan kulttuuriinsa, kulttuurin jäsenet keskeyttävät hetkeksi muut toimensa ja kuuntelevat vierailijan raportin siitä mitä hän arveli toisessa kulttuurissa tapahtuvan. Sitten lähetetään uusi vierailija (tai -pari).

Kun kaikki ovat saaneet käydä vierailemassa ja viimeinen raportti on annettu, kokoonnutaan kaikki yhteen ja käydään loppukeskustelu (noin puoli tuntia).

Kulttuureja kannattaa pelata seisaalla liikkuvuuden lisäämiseksi. Järjestäkää siksi kummassakin huoneessa itsellenne sopiva avoin liikkumatila, jonka ei tarvitse olla suuri.

Alfa-kulttuurin säännöt

(Nämä säännöt kasetille)

Olette nyt Alfa-kulttuurin jäseniä. Alfalaiset rakastavat naurua, jutustelua ja inhimillistä kosketusta. Elämän tarkoitus Alfassa on nauttia toisten ihmisten seurasta - noudattaen tietenkin kulttuurin normeja.

Kun lähestyt toista alfalaista, tervehdi häntä ja kosketa samalla häntä vaikkapa olalle taputtamalla tai halaamalla. Jutellessasi hänen kanssaan jatka koskettelemista. Seiso myös häntä lähellä, sillä jo puolen metrin päässä seisominen on alfalaisten mielestä loukkaus, ikäänkuin sanoisit: inhoan sinua. Loukkaavaa on myös tervehtiä kättelemällä, sillä kättely pitää ihmiset erillään ja estää halailun.

Alfa on patriarkaalinen yhteiskunta, jossa miehiä kunnioitetaan ja naisia pidetään heidän omaisuutenaan. Siksi mies voi lähestyä vapaasti kumpaa sukupuolta tahansa, mutta naiset lähestyvät vain toisia naisia.

Lämpimän tervehdyksen jälkeen keskustele kumppanisi kanssa hartaasti ja yksityiskohtaisesti isoisäsi, isäsi ja muiden miespuolisten sukulaisten terveydestä. Käytä tarvittaessa mielikuvitustasi.

Kun olet tervehtinyt, kosketellut ja jutustellut tarpeeksi ja tunnet olosi mukavaksi, ala pelata blimmeriä. Sitä varten jokaisella tulisi olla kädessään kukkakuvioinen blimmeri ja vesitipan muotoinen tibberi. (Piikikkään stikkerin käyttö selvitetään myöhemmin). Pelin aluksi kysy kumppaniltasi - heitä voi olla myös useita - haluaako hän tai haluavatko he pelata ja kuka olisi pelissä johtaja. Patriarkka on aina ilman muuta johtaja, samoin mies silloin kun mies ja nainen pelaavat.

Pelissä johtaja ja pelaaja kääntelevät ja sekoittavat kumpikin blimmeriä ja tibberiä kuvapuoli alaspäin käsissään. Sitten johtaja sanoo "hep" ja pelaajat kääntävät kortit oikeinpäin. Jos päällimmäinen kortti on sama kuin johtajalla, kyseessä on tasapeli ja molemmat onnittelevat toisiaan lämpimästi. Jos pelaajan kortti on eri kuin johtajan, pelaaja voittaa ja johtaja onnittelee häntä. Patriarkka tietysti on aina voittaja.

Pelin jälkeen on epäkohteliasta erota kumppanista noin vain. Pitää vielä jutustella, tällä kertaa mistä mukavasta aiheesta vaan. Jos haluat kutsua uuden henkilön mukaan keskusteluun, ojenna kätesi ja kosketa häntä kutsuvasti olalle. Ulkopuolisen on epäkohteliasta ja karkeata noin vain liittyä keskusteluun. Sulostuta seurallasi mahdollisimman monia alfalaisia siirtymällä juttelemaan ja pelaamaan heidän kanssaan.

Piikikäs stikker-kortti ei kuulu peliin. Se on verrattavissa haukkumasanaan. Sitä käytetään kun halutaan moittia tai loukata jotain henkilöä.

Seurustelun pääsäännöt siis ovat:

 • ystävällinen, lämmin tervehdys
 • miespuolisista sukulaisista lavertelu
 • blimmerin peluu
 • niistä näistä jutustelu
 • uusien henkilöiden luo siirtyminen

Alfa-yhteisöllä on patriarkka, joka nauttii jokaisen alfalaisen ehdotonta kunnioitusta. Hän voittaa aina pelissä. Hän on Alfan naisten ylin holhoaja. Täytyy aina kysyä lupa patriarkalta, jos haluaa lähestyä naista.

Alfalaiset ovat ystävällisiä muukalaisille sillä ehdolla, että nämä noudattavat Alfan sääntöjä. Vieras, joka liittyy keskusteluun ilman että häntä siihen kutsutaan olkaa koskemalla, tai joka jutellessa seisoo etäällä toisesta henkilöstä, tai lähestyy naista ilman patriarkan lupaa, on uhka kulttuurin arvojen säilymiselle. Tällaista vierasta kohdellaan torjuvasti. Jos hän liittyy keskusteluun ilman kutsua, ole ikäänkuin et huomaisi häntä.

Jos vieras yrittää pelata koskettelematta toista tai keskustelematta ensin miessukulaisista, näytä hänelle stikkeriä. Jos hän lähestyy naista ilman patriarkan lupaa, patriarkka poistaa hänet kulttuurista kovin ottein. Hänelle ei selitetä miksi hänet poistetaan.

Vierailijoille ei saa selostaa Alfa-kulttuurin sääntöjä. Heidän on opittava ne yrityksen ja erehdyksen tietä.

Voitte aloittaa miellyttävän elämän Alfa-kulttuurissa nyt. Aluksi on syytä valita patriarkka.

Beta-kulttuurin säännöt

Beta-kulttuurissa ihmisen mieltä hallitsee yksi ainoa asia: peli. Beta-ihminen pelaa koko ajan, ja tehokkaasti. Hän kerää korteistaan värisuoraa, johon tarvitaan esimerkiksi sinisiä kortteja kuusi kappaletta, joissa on viivoin ilmaistut luvut 1-6. Hänellä tulee siis olla sininen ykkönen, sininen kakkonen, sininen kolmonen, sininen nelonen, sininen viitonen ja sininen kuutonen, jotta hän voisi viedä värisuoransa pankkiin ja merkitä tililleen 10 000 €.

Koska Betassa ihmisellä ei ole muuta ilmaistavaa kuin halunsa saada tiettyjä kortteja, hänen kielensä on surkastunut. Hänen ainoat sanansa koskevat korttien värejä ja numeroita. Ja koska olisi tehotonta ja aikaa tuhlaavaa sanoa "saanko sinisen kuutosen", beta sanoo vain: "sifisifisifi". "Si" tarkoittaa sinistä ja tavujen lukumäärä ilmaisee numeron. Sininen kakkonen on näin "sifi". Punainen ykkönen on "pu" ja punainen kolmonen "pufupu", keltainen kakkonen on "kefe" ja vihreä nelonen "vifivifi". (Harjoitellaan)

Jos keräät sinistä värisuoraa ja tarvitset sinisen kolmosen, menet toisen pelaajan luo ja sanot yksinkertaisesti "sifisi". Mitään tervehtimis- tai johdattelusanoja ei käytetä. Jos toisella pelaajalla ei ole kysymääsi korttia, hän vain ilmeettömästi kohauttaa olkapäitään. Siirryt jonkun muun pelaajan luo ja kysyt "sifisi" jne. Korttien kerääminen tapahtuu näin kysymällä, vastavuoroisuutta ei tarvita. Nopea siirtyminen henkilöstä toiseen lisää pelisi tehoa. Siksi kannattaa ehdottomasti pelata seisaalla.

Pankkia pitää pelin ohjaaja. Hän jakaa kaikille aluksi pelaajamäärästä riippuen 6-10 korttia. Kun olet saanut värisuoran valmiiksi, vie se ohjaajalle, joka antaa sinulle uudet kuusi korttia. Samalla merkitse 10 000 € tilillesi, jonka olet nimikirjaimillasi avannut taululle tai yhteiselle paperille.

Beta-kulttuurissa ei ole mitään moraali- tai käyttäytymissääntöjä. Pelataan vain värisuorapeliä bafabafabafa-kielellä. Hyvä beta kartuttaa pankkitiliään nopeasti.

Vierailevista alfoista olette kiinnostuneita vain sikäli kun heillä mahdollisesti on tarvitsemianne kortteja. Muuten suhtaudutte heihin täysin välinpitämättömästi. Ei teissä ole mitään muukalaisvihaa, mutta ette halua ettekä pystykään yleiseen inhimilliseen kommunikaatioon heidän kanssaan.

Kysymyksiä loppukeskusteluun

Kun kaikki ovat taas kokoontuneet samaan tilaan, keskustellaan kokemuksista vaikkapa seuraavassa asiajärjestyksessä:

 1. Millä sanoilla betat kuvailisivat Alfa-kulttuuria?
 2. Millä sanoilla alfat kuvailisivat Beta-kulttuuria?
 3. Miltä alfalaiset vaikuttivat betalaisten mielestä silloin kun he vierailivat Beta-kulttuurissa?
 4. Miltä betalaiset vaikuttivat alfalaisten mielestä silloin kun he vierailivat Alfa-kulttuurissa?
 5. Mitä alfalaiset saivat selville Beta-kulttuurin säännöistä?
 6. Pyydä jotakuta betalaista selittämään kulttuurinsa säännöt.
 7. Mitä betalaiset saivat selville Alfa-kulttuurin säännöistä?
 8. Pyydä jotakuta alfalaista selittämään kulttuurinsa säännöt.
 9. Jos maailmassa olisi vain kaksi kulttuuria, Alfa ja Beta, kummassa haluaisitte elää?
 10. Muistuttavatko Alfa ja Beta mielestänne joitain olemassaolevia kulttuureita?