Projekteja

Uskontojen opetuksessa on tarpeellista huomioida maahanmuuttajien erityiskysymykset. 

Maahanmuuttajien koulutus (Edu.fi)
Sivuilta löytyy useita projekteja, joissa käsitellään monikulttuurisuutta. Projektit tarjoavat tietoa, asiantuntijoiden luentoja, oppimateriaaleja ja tapausesimerkkejä.

Kouluyhteisöjen monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma yleissivistävässä koulutuksessa (Edu.fi)
Kehittämistoiminnan tarkoituksena on tukea kansallisissa opetussuunnitelman perusteissa kuvatun opetuksen arvopohjan toteutumista, kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämistä ja niiden vakiinnuttamista.

Suvaitsevaisuus Länsi-Euroopassa 
Oululaiset peruskoululaiset, lukiolaiset, opettajat ja tutkijat ovat tehneet laajan verkkosivuston suvaitsevaisuudesta, rasismista ja vähemmistöjen asemasta Länsi-Euroopassa. Se sisältää 150 asiantuntija-artikkelia ja 42 oppilaiden kirjoittamaa esseetä ja runoa. Aineisto antaa historiallista ja ajankohtaista tietoa monikulttuurisuudesta, suvaitsevaisuudesta ja niiden esteistä. Rasismin ja vähemmistöjen historia muodostaa yhden painopisteen aineistossa.