Sanastoja

Juutalaisuus

Bat-mitsva ja Bar-mitsva Käskyn tyttö ja poika eli 12-vuotias tyttö ja 13-vuotias poika, joka on uskonnollisessa mielessä täysi-ikäinen
Brit Mila Liitonmerkki. Ympärileikkaus, joka tehdään tavallisesti 8 pv. ikäiselle poikalapselle. Vastaa kastetta.
Kosher Puhdas ja uskonnollisesti sallittu ruoka, puhe, käytös, pukeutuminen, jne,
Kipa Miesten ja poikien kalotin muotoinen päähine. Jiddishin kielellä jarmulke.
Mezuza Oven pieliin kiinnitettävä kotelo, jonka sisällä pergamentille kirjoitettuna Shema Israel –rukouksen alun
Mitzvah Uskonnollinen käsky tai määräys, joita juutalaisuudessa on 613. Tarkoittaa myös hyvää tekoa,
Rabbi Oppiarvo/virkanimike, jonka saa opiskeltuaan juutalaisuutta talmud-kouluissa. Osittain samoja tehtäviä kuin papilla
Shabat Juutalaisen viikon viimeinen päivä. Lepopäivä, jolloin työn tekeminen on kielletty
Sidur Hepreankielinen rukouskirja, jossa rukoukset ovat jumalanpalvelusten mukaisessa järjestyksessä.
Synagoga Juutalaisuuden pyhättö, rukouspaikka, jossa jumalanpalvelukset järjestetään.

Islam

Allah Jumala
Hadith Perimätieto, joka on kerätty profeetta Muhammedin kuoleman jälkeen.
Hajj Pyhiinvaellus, joka tehdään kerran elämässä Mekkaan, jos siihen on varaa. Pyhiinvaelluksen riitit noudattavat profeetta Ibrahimin tapoja.
Idaba Jumalanpalvelus islamissa. Jumalanpalvelusta ovat kaikki hyvät teot, joita ihminen tekee jumalan nimeen.
Imaami Henkilö, joka johtaa rukousta. Voi olla myös oman rukoushuoneensa tai moskeijansa uskonnollinen johtaja.
Kaaba Islamin pyhin temppeli. Islamilaisen tradition mukaan sen on ensimmäisen kerran rakentanut profeetta Adam.
Koraani Islamin pyhä kirja, joka tuli 23 vuoden aikana ilmestyksinä profeetta Muhammedille.
Profeetta Henkilö, jonka Jumala on valinnut kertomaan kansoille uskosta ja oikeasta tavasta elää.
Shahada Uskontunnustus, johon muslimin usko perustuu. Muslimi uskoo, että on vain yksi Jumala ja että Muhammed on Jumalan lähettiläs.
Tawhid Oppi Jumalan ykseydestä. Kaikki maailmassa on Jumalan luomaa. Vain Jumalalla ei ole alkua eikä loppua.

Ortodoksinen kirkko

Septuaginta Raamatun kreikankielinen käännös, joka on Suomessa käytössä olevaa heprealaista Raamatun käännöstä pidempi versio.
Apokryfit Ovat kirjoja, jotka kuuluvat kreikankieliseen Vanhaan testamenttiin. On olemassa myös Uuden testamentin apokryfikirjallisuus, mutta ne eivät kuulu Raamatun kaanoniin. Kreikankielinen sana apokryfi tarkoittaa ”kätkettyä”.
Tsasouna Rukoushuone
Liturgia Sunnuntaisin ja juhlapäivinä toimitettava jumalanpalvelus, jossa toimitetaan Herran Pyhä ehtoollinen.
Vigilia Lauantaisin ja juhlapäivien illalla toimitettava jumalanpalvelus.
Akatistos Jumalanpalveluksessa käytetty runoelma. Akatistoksia on kirjoitettu Jumalansynnyttäjälle, luomakunalle jne.

Luterilainen kirkko

Herätysliike Kirkkoa haastava ja uudistava kansanliike, vastavoima maallistumiselle.
Kirkko 1. jumalanpalvelusta varten vihitty rakennus 2. organisaatio, jota johtaa kirkolliskokous 3. Kristuksen seuraajien hengellinen yhteisö
Kirkkolaki Osa Suomen lainsäädäntöä, jossa säädetään kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta
Kristus Jeesus Nasaretilaiselle annettu arvonimi ylösnousemuksensa jälkeen, suomeksi Voideltu, Kristus > kristitty, kristinusko
Luterilaiset tunnustuskirjat Viisi tunnustuskirjaa, jotka on koottu Yksimielisyyden kirjaksi (Liber concordiae) vuonna 1580
Pappi Pappisvirka on seurakunnassa evankeliumin julistamista ja sakramenttien jakamista varten
Reformaatio Ns. uskonpuhdistus, joka alkoi Saksasta Martti Lutherin teeseistä anekauppaa vastaan 1500-luvulla
Sakramentti Pyhä toimitus eli kaste ja ehtoollinen
Synti Jumalan tahdon rikkomista, sydämen eroa Jumalasta
Vanhurskauttaminen Jumala hyväksyy ihmisen yhteyteensä armosta

Buddhalaisuus

Buddha Valaistunut, ”herännyt” olento. Hän, joka on vapautunut mielen negatiivisuuksista ja täysin selkein mielin on tietoinen kaikesta. Buddha Shakyamuni on yksi täydellisen valaistumisen saavuttaneista. Mahayana-buddhalaisuudessa ajatellaan, että buddha on kaikkien olentojen todellinen luonto, buddhaluonto.
Dharma Kolme päämerkitystä: 1) Buddha Shakyamunin opetukset, 2) kaikkien ilmiöiden perusolemus tai totuus, 3) mielen ja ajatuksen kohde.
Karma Toiminta, syyn ja seurauksen laki. Taitava toiminta johtaa onnellisuuteen ja vapautumiseen, taitamaton toiminta sekaannukseen ja hämmennykseen.
Mahayana ’Suuri kulkuneuvo’. Varhaisen buddhalaisuuden uudelleentulkinta, jossa painotetaan myötätuntoa. Valaistuminen tapahtuu kaikkien hyväksi ja tavoitteena on kaikkien valaistuminen. Valtasuuntaus Kiinassa, Vietnamissa, Koreassa ja Japanissa.
Nirvana ’Lakannut, sammutettu’, ristiriitaiset tunteet ja harhaluulot ovat täysin lakanneet.
Samsara Kärsimyksen maailma, olemassaolon kiertokulku, ehdollistunut olemassaolo. Halun, vihan ja tietämättömyyden synnyttämä karma sitoo olemassaolon kiertokulkuun.
Sangha Buddhan opin harjoittajien yhteisö sekä universaali valaistuneiden yhteisö.
Theravada Varhaisbuddhalainen koulukunta, jonka pyhät kirjoitukset ovat palinkielisiä. Valtasuuntaus Sri Lankassa, Burmassa, Thaimaassa, Laosissa ja Kambodzassa.
Vajrayana ’Timanttikulkuneuvo’. Mahayanaan pohjautuvia harjoituskokonaisuuksia, jotka sisältävät ohjeita nopeaan valaistumiseen rituaalien ja visualisaatio-meditaatioiden avulla. Suunta on vallitsevana Tiibetissä, Pohjois-Nepalissa, Bhutanissa ja Mongoliassa.

Katolinen kirkko

Hiippakunta Hiippakunta on katolisen kirkon hallinnollinen yksikkö jollakin alueella, sitä johtaa piispa, jota papit avustavat eri seurakunnissa.
Katolinen Katolinen on adjektiivi, joka tarkoittaa 1. yleismaailmallista ja 2. katoliseen kirkkoon kuuluvaa. Katolinen kirkko on maailmanlaajuinen. Siihen kuuluu n. 1,2 miljardia jäsentä eli uskovaa.
Katolainen Katolilainen on substantiivi, joka tarkoittaa katolisen kirkon jäsentä.
Paavi Paavi on katolisen kirkon johtaja maan päällä, Rooman piispa, jonka vastuulla on kirkon uskon ja opetuksen säilyminen autenttisena; paavi nimittää uudet piispat hiippakuntiin kaikkialla maailmassa ja pitää huolta siitä, että he toimivat tehtävässään yksimielisinä.
Ruusukko Pyhä ruusukko on katolilaisten käyttämä rukousnauha; sen avulla rukoillaan yleensä Neitsyt Marian ruusukkoa, hartautta, jossa mietiskellään Jeesuksen elämänvaiheita ja toistetaan Isä meidän-, Terve Maria- ja Kunnia-rukousta; se ei ole koru.
Sääntökunta Sääntökunta on tietynlaiseen katoliseen hengelliseen tiehen kiinnittynyt Jumalalle vihittyjen miesten tai naisten yhteisö; sääntökuntia on satoja erilaisia.