Verkkomateriaaleja

Näistä linkeistä löydät lisää ideoita, tehtäviä, kalvoja ja muita virikkeitä tunneille ja niiden suunnitteluun.

Yleisiä

Uskonnot Suomessa -hankkeen tarkoituksena on kerätä ja ylläpitää tietokantaa Suomessa toimivista ja toimineista uskonnollisista yhteisöistä. Hakutuloksen voi rajata esimerkiksi uskontoperinteen tai paikkakunnan mukaan.
- Kirkon tutkimuskeskus ja Uusien uskonnollisten liikkeiden tutkijaverkosto USVA ry

Etälukion uskonto (Opetushallituksen ja Ylen etälukio)

  • UE1 - Uskonnon luonne ja merkitys
  • UE2 - Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta
  • UE3 - Ihmisen elämä ja etiikka
  • UE4 - Uskontojen maailmat
  • UE5 - Mihin suomalainen uskoo?

Jyrki Rossin kotisivut
Sivuilla esitellään Suomessa vaikuttavia uskontoja ja uskonnollisia yhteisöjä.

OPINTONET -Uskonto

Maailmanuskontojen kartat, (levinneisyyskarttoja ja aktiivisia karttoja), Maailmanperintökohteita (aktiivisia karttoja maanosittain), Kirkkohistorian kartat (aktiivisia karttoja aikakausittain), Suomen kirkkohistoria sekä Uskonto tämän päivän Suomessa -kokonaisuus.

RaamattuNET -sivut on tarkoitettu koulun uskonnon opetusta varten. Sivut on tehnyt Timo Muola, Pälkäneen lukion ja yläasteen uskonnon, psykologian ja filosofian opettaja.

SUOL:n eli Suomen uskonnonopettajain liiton kotisivu


UskontoNETTI -sivuilta löytyy uskonnonopettaja Kirsti Suonsyrjän kokoamia kuvia, videoita, linkkejä, interaktiivisia tehtäviä, ristikoita, tietotestejä, aukkotäydennystehtäviä, oppikirjoja syventävää tietoa ja paljon muuta.

Teologia.fi
Teologia.fi:stä löydät mm. tutkimusartikkeleita, opinnäytetöiden esittelyitä ja ajankohtaista teologisesta tutkimuksesta.

Uskonnonopetus.fi
Sivuilla on materiaaleja uskonnonopetukseen ala- ja yläkouluun, mm. päivänavauksia, tietoa maailman uskonnoista, raamattutietoutta, työtapoja ja tarinoita etiikkaan, kirkkohistoriaa, kirkkovuosimateriaalia, oppilastöitä ja valokuvia opetuskäyttöön.

Uskontojen juhlakalenteri (juhlakalenteri.fi)