Opetuksen toteuttaminen


Postikortteja maailmalta. Kuva: Miklos Gaal
Pienryhmäisten uskontojen opetukseen liittyy paljon yhteisiä asioita. Näitä ovat mm. opetuksen järjestämiseen, opettajan pätevyyteen, opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen, arviointiin, korvaavaan opetukseen, lainsäädäntöön, yhdysluokkien opetukseen ja virtuaaliopetukseen liittyvät kysymykset. Tästä löydät kootusti asiantuntija-artikkeleita näistä teemoista. Artikkeleissa on pyritty siihen, että ne sopivat yleisesti kaikkien uskontojen opettajille, ja teoriaa on havainnollistettu esimerkein eri uskontojen opetuksesta.