Arviointi


Konstantinuksen kaari, Rooma. Kuva: Sirpa Okulov
Kuinka uskonnon opettaja voi arvioida oppilaan oppimista ja kehitystä? Lähtökohtana toimivat perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteet.

Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006 (pdf)

  • Kaikkia uskontoja koskevat arvioinnin pääperiaatteet
  • Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5. vuosiluokan päätyessä
  • Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Lukion muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006 (pdf)

  • Arviointi

Aiheeseen tuo lisävaloa Hannele Revon artikkeli Arviointi - osa oppimisprosessia. Hannele Repo toimii uskonnondidaktiikan yliopistonlehtorina Helsingin Yliopistossa.