Eriyttäminen ja yhdysluokat


Pietarin kirkon pylväät. Kuva: Sirpa Okulov
Pienryhmäisten uskontojen opetus on haastavaa, sillä usein opetettavassa ryhmässä on eri ikäisiä oppilaita ja mahdollisesti nämä tulevat vielä eri kouluista, eivätkä tunne toisiaan. Millä tavalla opetus tulee järjestää, niin että opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteet toteutuvat ja kukin oppilas saa ikätasonsa mukaista opetusta? Millaisia toimivia ratkaisuja ovat muut opettajat kehittäneet?

Pienryhmäisen uskonnonopetuksen pedagogiikkaa
Risto Aikonen, Ortodoksisen uskontodidaktiikan lehtori, Joensuun Yliopisto

Joustavia opetusjärjestelyjä pienryhmäisten uskontojen opetuksessa perusasteella
Anja Huurinainen-Kosunen on luokanlehtori Viikin norssissa. Hänellä on opetettavanaan oma luokka ja hän opettaa myös koko perusasteen ortodoksisen uskonnon koulullaan. Huurinainen-Kosunen on myös opettajankouluttaja. Artikkelissaan hän tuo esille pienryhmäisten uskontojen opetuksen haasteet sekä käytännön vinkkejä tuntien toteuttamiseen. Anja Huurinainen-Kosunen, Lehtori, Viikin normaalikoulu, Helsinki

Eriyttäminen uskonnollisista tai maailmankatsomuksellisista syistä perusopetuksen oppiaineissa (Moped)
Turun kaupungin ohjeet osallistumisesta eri aineiden opetukseen. Ohjeet ovat siis vain paikallisesti pätevät, mutta laitettu esille Mopediin esimerkkinä tämäntyyppisestä ohjeistuksesta. Pienryhmäisten uskontojen ohjaava opettaja Pertti Pussinen (Moped)