Joustavia opetusjärjestelyjä pienryhmäisten uskontojen opetuksessa perusasteella

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on mahdollisuus saada oman uskonnon opetusta, mikäli kunnan alueella on kolme samaan uskontoon kuuluvaa oppilasta.

Yleisesti saatetaan kuvitella, että pienen opetusryhmän opettaminen on opettajalle helppoa. Käytäntö on kuitenkin toinen, koska samalla oppitunnilla saattaa olla oppilaita kaikilta perusasteen vuosiluokilta.

Uskonto on kuitenkin tasavertaisessa asemassa muiden koulun oppiaineiden kanssa. Oppilaalla tulisi olla oikeus saada ikätasoaan vastaavaa uskonnon opetusta opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Monimutkaisissa oppilasryhmissä tämä ei voi kuitenkaan toteutua.

Vuorokurssiopetus

Heterogeenisiä ryhmiä voidaan opettaa vuorokursseina, jolloin kahdelle eri ikäluokalle opetetaan vuorovuosina samaa oppiainesta. Tällöin mahdollistuu se, että opettajalla voi olla yhtä aikaa useampi ikäluokka opetettavanaan. Kahden vuorokurssin opettaminen yhdellä oppitunnilla on mahdollista, mutta kolmeen vuorokurssiin on hankala löytää pedagogisia perusteluja.

Mikäli yhdellä oppitunnilla opetetaan kahta eri vuorokurssia, niin silloin oppilaita voi olla neljästä ikäryhmästä. On siis mahdotonta, että kaikille perusasteen oppilaille yhdellä oppitunnilla voitaisiin opettaa opetussuunnitelman mukaisesti. Tämä ei vain ole käytännössä mahdollista. Tilanteesta kärsivät oppilaat ja opettaja.

Teksti: Anja Huurinainen-Kosunen | Lehtori, Viikin normaalikoulu, Helsinki