Lainsäädäntö


Tyttö luokassa. Kuva: Wilma Hurskainen
Opetushallituksen ohjeissa täsmennetään erityisesti oppilaan osallistumiseen uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen liittyviä asioita sekä koulun uskonnollisten juhlien ja tilaisuuksien järjestämistä.

Lisätietoja: opetusneuvos Pekka Iivonen, puh. 029 533 1075

Muistio Perusopetuslain muutoksen vaikutukset uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen sekä koulun toimintaan (pdf)

Muistio Lukiolain muutoksen vaikutukset uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen sekä koulun toimintaan (pdf)

Uusi uskonnonvapauslaki kokonaisuudessaan 6.6.2003/453 (FINLEX)

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986 (FINLEX)

Yhdenvertaisuuslaki (30.12.2014/1325, FINLEX) – Yhdenvertaisuuslaissa kielletyt syrjintäperusteet ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy.

Lisää yhdenvertaisuuslaista ja yhdenvertaisuudesta (yhdenvertaisuus.fi)

Yhdenvertaisuus (Edu.fi) - sivuilta löytyy esimerkkinä mm. Espoon seudun koulutuskuntayhtymän yhdenvertaisuus-suunnitelma.

Esite: Opettajan ammattietiikka ja eettiset periaatteet (OAJ)