Opetuksen järjestäminen


Koululaiset tunnilla. Kuva: Katja Lösönen
Miten pienryhmäisten uskontojen opetus on järjestetty eri paikkakunnilla? Millaisia asioita on hyvä ottaa huomioon, jotta kodin ja koulun yhteistyö sujuisi hyvin? Seuraavista artikkeleista voit lukea pienryhmäisten uskontojen opetuksen järjestämiseen liittyvistä keskeisistä kysymyksistä ja niiden erilaisista ratkaisumalleista.

Perusopetuksen evankelisluterilainen opetus, Vesa Soikkeli

Perusopetuksen ortodoksinen uskonnon opetus, Kaarina Lyhykäinen ja Anja Huurinainen-Kosunen

Rehtorit ja opettajat uskontojen viidakossa
Rehtori Pekka Kanervio, Toivonlinnan yhteiskoulu, Piikkiö

Kuntajärjestäjän näkökulma oman uskonnon opetukseen
Mitkä ovat opetuksen järjestäjän velvollisuudet pienryhmäisten uskontojen opetuksen järjestämisessä?
Opetuskonsultti Sari Vahtera ja pedagoginen yhteyshenkilö Ilona Kuukka, Helsingin opetusvirasto

Uskonnonopetus ja arvokasvatus koulunjohdollisena kysymyksenä
Artikkelissa tarkastellaan uskonnonopetusta sekä uskonnollisten ja eettisten aiheiden käsittelyä muissakin yhteyksissä koulun lukuvuosikierron aikana, kuten päivänavauksissa, koulujen juhlatraditioissa, tutustumiskäynneissä ja projektihankkeissa. Artikkelissa ei kerrata sitä, mitä pykälissä lukee, vaan aihetta lähestytään käytännön arkinäkökulmasta.
Anneli Kesola, Kuljun koulun rehtori, Lempäälä

Pienryhmäisten uskontojen opetus Espoossa
Katsomusaineiden konsultoiva opettaja Marita Uittamo, Espoon kaupunki, Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö

Kokemuksia vapaakirkollisesta uskonnonopetuksesta Äänekoskella
Luokanopettaja Marjatta Hirvonen

Miksi uskontoa pitää opettaa koulussa?
Sirpa Okulov, ortodoksisen uskonnon opettaja, SOOLin puheenjohtaja

VVV: Oman uskonnon kieli?
Kainuussa toimii filiaalimallisesti neljän lukion Paltamo-verkosto, jossa ev.lut. uskontoa opetetaan lukiosta toiseen videoneuvottelulaitteiden avulla. Voisiko tämä menetelmä avata uusia mahdollisuuksia myös pienryhmäisten uskontojen opetuksen järjestämiseen? Rehtori Raili Kemppainen, Paltamon viestintälukio

European Forum for Teachers of Religious Education
Tietoa uskonnon opetuksesta Euroopassa. Sivuilta löytyy mm. EFTRE:n jäsenjärjestöjen yhteystiedot eri maissa (Belgia, Espanja, Hollanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Saksa, Tanska ja Unkari), raportteja maiden uskonnon opetuksesta sekä tietoa järjestetyistä konferensseista ja järjestöstä yleensä. Sivut ovat pääosin englanniksi, mutta joistakin sivuista on myös käännökset saksaksi, ranskaksi, unkariksi, ruotsiksi ja norjaksi. (European Forum for Teachers of Religious Education)