Informointi ja muu vuorovaikutus

Rehtorit ja huoltajat

Rehtori on koulussaan vastuussa siitä, että huoltaja saa riittävää informaatiovalistusta katsomusainevalinnoissaan. Espoossa luterilaiset, ortodoksit, katolilaiset, muslimit ja uskonnottomat menevät omaan opetukseensa elleivät halua valita jotain muuta mahdollisuutta (luterilaisilla ei ole valintamahdollisuutta).Valtaosa muslimeista kuuluu vain väestörekisteriin. Heitä ei voi ohjata automaattisesti elämänkatsomustietoon, vaan on pystyttävä esittelemään huoltajalle myös ET:n tavoitteet ja sisältöjä. Espoon opetustoimi sai marraskuussa 2003 noin 150 huoltajan allekirjoittaman vaatimuksen, että muslimilapset on päästettävä elämänkatsomustiedosta pois ja heille on annettava islamin opetusta. Selvisi, etteivät huoltajat kielivaikeuksien vuoksi edes ymmärtäneet, että elämänkatsomustieto on myös katsomusaine niin kuin uskontokin. Muslimit syvästi uskonnollisina koskivat suuria ristiriitoja ET:n sisällön kanssa. Islamin opetukseen oltiin tyytyväisiä, vaikka hartautta ei harjoitetakaan ja opetus on suomeksi ja kaikille muslimilapsille yhteistä yleisislamia. Espoossa on opittu myös hyväksymään se, että muslimilapsetkin tutustuvat suomalaiseen kulttuuriin ja opiskelevat itselleen vieraiden uskontojen keskeisiä piirteitä.

Espoossa on käytössä erilaisia lomakkeita rehtoreiden työn helpottamiseksi. Tällä hetkellä odotellaan mahdollisia OPH:n uusia ohjeita, jotka saattanevat muuttaa lomakkeiden sisältöä.

Huoltajilla on aina mahdollisuus soittaa konsultoivalle opettajalle ja keskustella uskontoa koskevista opetussisältö- tai järjestelyhuolistaan. Islaminopettajien kanssa on pidetty alueellisia muslimihuoltaja-vanhempainiltoja, joista on ollut suuri apu moneen asiaan.

Kiertävät opettajat ja heidän tavoittamisensa

Konsultoiva opettaja pitää sähköpostiyhteyttä kiertäviin opettajiinsa ja hänelle on mahdollisuus soittaa milloin vain. Uskontoaineryhmittäin pidetään säännöllisiä palavereja, joiden sisällöt ovat milloin opetusjärjestelyasioita, milloin didaktisia teemoja jne. Opettajat osallistuvat myös kunnan koulutustilaisuuksiin (VESO), koulujen suunnittelupäiville, oman oppiaineensa valtakunnallisille päiville (esim. ortodoksiopettajat). Opettajia tarvitaan myös kouluttamaan Espoon muita opettajia, päiväkotien henkilökuntaa, terveydenhoidon henkilökuntaa. Opettajia on menestyksellä tarvittu myös erikulttuuristen oppilaiden huoltajatapaamisissa, kun kouluongelmana on jokin uskonnolliseen kulttuuriin liittyvä asia ja onpa heitä tarvittu eri kulttuurien oppilaiden  välienselvittelyissäkin! Kouluissa on opettajilla omat lokerikkonsa kouluinformaatiota varten.

Nykyään koulut ottavat vähemmistöuskontojen opettajat lämpimästi vastaan. Syyslukukauden alussa heille osoitetaan asialliset työtilat, hankitut oppikirjat ym ja tuodaan oppilaat ensimmäiselle tunnille paikalle. Konsultoiva opettaja huolehtiikin sitten kaikesta muusta opettajiin liittyvästä, esim, opettajien virkavapausasioista (lääkärintodistukset käsittelee hallintopäällikkö). Tyytyväinen pienryhmäisen uskonnon opettaja heijastaa tyytyväisyyttä oppilaisiin ja koteihin asti. Ystävällinen ja oikeudenmukainen kohtelu lisää osaltaan kulttuurista vuorovaikutusta ja yhteiskuntarauhaa. Näin merkittävä asia toteutetaan loppujen lopuksi pienellä rahalla. Miksi muuten pitäisi juuri  vähemmistöjen kohdalla säästää? Päinvastoin: vähemmistöuskontojen kouluopetusta tulisi joka kunnassa tehostaa. Kouluopetuksesta tiedetään sisällöt ja tavoitteet ja se opetus on yhtä valvottua kuin kaikki muukin opetus yhteiskunnan ylläpitämässä koululaitoksessa.

Teksti: Marita Uittamo | Katsomusaineiden konsultoiva opettaja, Espoon kaupunki, Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö