Opetuksen suunnittelu ja toteutus


Työskentelyä tunnilla. Kuva: Wilma Hurskainen

Uskonnon didaktiikka
- Mitä on uskonnon didaktiikka ja mitä hyötyä siitä on uskonnon opettajalle?
Arto Kallioniemi, Uskonnon didaktiikan professori, Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin Yliopisto

Islamin opettajana toimimisesta
- Opetuskieli, opsiin sitoutuminen ja opettajan opiskelu
Isra Lehtinen