Virtuaaliopetus


Millaisia mahdollisuuksia virtuaaliopetus -ja opiskelu tuo pienryhmäisten uskontojen tunneille? Seuraavat artikkelit valaisevat aihetta eri näkökulmista.

VVV: oman uskonnon kieli?
Kainuussa toimii filiaalimallisesti neljän lukion Paltamo-verkosto, jossa ev.lut. uskontoa opetetaan lukiosta toiseen videoneuvottelulaitteiden avulla. Voisiko tämä menetelmä avata uusia mahdollisuuksia myös pienryhmäisten uskontojen opetuksen järjestämiseen? Raili Kemppainen, rehtori ja kouluneuvos, Paltamon lukio

Uskonnonopetuksen pedagoginen kehittämistehtävä -tietoverkot ja verkkotieto opetuksessa
Erilaisia työtapoja verkkotyöskentelyyn. Esimerkkinä OrtoWeb-sivusto. Risto Aikonen, ortodoksisen uskontodidaktiikan lehtori, Joensuun Yliopisto

Tieto- ja viestintäteknologia ja yhteisöllinen oppiminen
Tapani Innanen TT, FM, aineenopettaja ja uskonnonpedagogiikan professori (mvs), Joensuun yliopisto

eTwinning tarjoaa mahdollisuuden eurooppalaiseen yhteistyöhön
Mikä on eTwinning ja miten sitä voi hyödyntää uskonnon tunneilla? Suomen eTwinningin projektivastaava Satu Raitala, Opetushallitus.

Tietotekniikan käyttö uskonnonopetuksessa (RaamattuNET)
Timo Muola, Pälkäneen lukion ja yläasteen uskonnon, psykologian ja filosofian opettaja