Lisää aiheesta


Aikonen, R. 1997. Ortodoksinen uskonnonopetus koulussa. Selvitys Ortodoksista uskontoa opettavista opettajista ja opetustyöstä lukuvuonna 1993-94. Helsinki: Opetushallitus.

Aikonen, R. 1999a. OrtoWeb – kohti oppimisverkkoa ja verkko-opetusta. Teoksessa R.Aikonen (toim.) Uudet mediat ortodoksiseen kasvatustyöhön. Joensuu: Joensuun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita n:o 75, 54–59.

Aikonen, R. 2003. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa – uskonnon pedagoginen kehittämishaaste. Teoksessa R. Aikonen (toim.) Tarhurit – Suomen Ortodoksisten Opettajain liiton 50-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Suomen Ortodoksisten Opettajain liitto ry, 143–160