Islam


Tästä löydät useimmin kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia islamista. Opetushallitus on laatinut Uskontonetin yhdessä eri uskontojen edustajien kanssa.

Osiossa on kuvattu uskonnon opin keskeisiä kohtia sellaisina kuin uskonto itse ne näkee ja kuvaa. Käytännön tilanteissa uskonnon edustajat voivat toimia hyvinkin paljon opista poikkeavalla tavalla.


1. Millainen on naisen asema islamissa?

Vastaus: Muslimi on ensisijaisesti muslimi, olipa hän nainen tai mies. Islamin opin mukaan nainen ja mies ovat tasavertaisia, mutta muslimimaissa naisen asema voi vaihdella paikallisen kulttuurin ja yhteiskuntaluokan mukaan sekä uskonnollisen sitoutumisen mukaan. Mitään yleistystä on vaikea tehdä; jo eri maiden sisällä erot voivat olla suuret. Usein nainen ei saa uskonnon suomia oikeuksia. minkä monet islamin oppineet ja useat naisliikkeet ovat nostaneet esiin. Kehitysmaiden ongelmat vaativat kokonaisvaltaista ratkaisua, jolloin kohenisi myös erityisesti köyhien naisten asema - siinä missä köyhien miestenkin.


2. Miten islam suhtautuu muihin uskontoihin?

Vastaus: Islamissa ei ole samalla tavalla pyrkimystä tehdä kaikista ihmisistä muslimeja kuin ehkä kristinuskossa on. Koraanissa lähtökohtana on, että kaikilla ihmisillä on vapaa tahto uskonkysymyksissä. Kristinusko ja juutalaisuus ovat Koraanissa erityisasemassa Kirjan kansana, sillä heidän uskontonsa perustuu taivaalliseen ilmoitukseen. Mutta kaikki ihmiset ovat Jumalan luomia, ja muslimin tulee kunnioittaa tätä luomisen tasavertaisuutta kaikkien ihmisten kohdalla.


3. Miksi miehellä saa olla monta vaimoa?

Vastaus: Koraani on asettanut tiukat ehdot moniavioisuudelle: kaikkia vaimoja on kohdeltava tasavertaisesti ja miehen pitää pystyä elättämään jokainen. Nykyään Islam pyrkii moniavioisuuden asteittaiseen poistamiseen.


4. Mikä jihad on?

Vastaus: Jihad tarkoittaa suomeksi kamppailua, ponnistelua tai kilvoittelua. Suuri jihad on kamppailua omien heikkouksiensa kanssa ollakseen parempi ihminen, parempi muslimi. Jihad voi tarkoittaa myös aseellista kamppailua. Islamin oppi ei tunne termiä "pyhä sota", vaikka se on jihadiin liitettykin.


5. Millainen on islamin pelastuskäsitys? Onko islamissa armoa?

Vastaus: Ihmisen pelastuu riippuu hänen uskostaan Jumalaan. Jumala voi halutessaan antaa anteeksi kaiken muun paitsi että pitää muita jumalia. Jopa profeetta Muhammed kertoi seuralaisilleen, että hänkään ei pelastu ilman Jumalan armoa. Mutta Koraani painottaa myös hyvien tekojen merkitystä, eikä yksikään teko mene hukkaan. Hyvät teot myös hyvittävät pahoja tekoja. Jokainen Koraanin suura, paitsi yhdeksäs suura, alkaa "Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen".


6. Miksi muslimit syövät ramadanina yöllä?

Vastaus: Ramadan on paastokuukausi ja silloin paastotaan aamunsarastuksesta auringonlaskuun. Kun aurinko on laskenut, paasto päättyy, ja muslimit rukoilevat ja ruokailevat. Useimmat muslimit eivät syö, vaan nukkuvat yöllä. Mutta on vuodenaikoja, jolloin aamunsarastus on aamuyöstä ja tällöin muslimit heräävät syömään. Paastoaminen ei ole pelkkää pidättäytymistä ruuasta ja juomasta, vaan ramadan on Koraanin kuukausi, pyhä kuukausi, jolloin rukoillaan ja luetaan Koraania tavallista enemmän. Silloin pyritään pidättäytymään myös kaikesta pahasta.


7. Miksi muslimien Jumalan nimi on Allah?

Vastaus: Allah ei ole muslimien Jumala, vaan kaikkien ihmisten Jumala. Myös arabikristityt ja -juutalaiset sanovat omalla äidinkielellään Jumalasta puhuessaan Allah. Se on sama kuin englannin "the God". Miten Jumalaan uskoo tai uskooko lainkaan, ovat ihmisen vapaan tahdon asioita.


8. Miten suomalaisesta naisesta tulee muslimi, kääntyykö hän miehensä takia?

Vastaus: Suomalaisista islamin uskon omaksuneista muslimeista kaikki eivät ole naisia. Islam löydetään yhä useammin kirjallisuuden tai internetin antaman tiedon avulla. Vaikka usko on ihmisen ja Jumalan välinen henkilökohtainen asia, aika harva on muslimi vain miehensä takia. Islamilainen avioliitto ei edellytä naisen kääntymystä. Ihminen ei ole muslimi, jos hän ei usko Jumalan olemassaoloon.