Juutalainen uskonto

Juutalainen koulu

Juutalainen koulu on vuonna 1918 perustettu suomenkielinen yksityinen peruskoulu, jota ylläpitää Helsingin juutalainen seurakunta. Koulu sijaitsee Helsingissä juutalaisen synagogan ja seurakuntakeskuksen yhteydessä. Samassa rakennuksessa toimivat koulun lisäksi seurakunnan kanslia, juutalainen päiväkoti sekä juutalainen vanhainkoti.

Perusopetuksen lisäksi koulussa annetaan heprean kielen sekä juutalaiseen uskontoon, perinteeseen ja kulttuuriin pohjautuvaa kasvatusta ja opetusta. Juutalaisuus on koko koulua kannattava arvoperusta, jonka ympärille koulu rakentuu. Koulua käydessään oppilas oppii ymmärtämään ja sisäistämään juutalaisuuden ja Israelin aseman siinä. Koulun oppilas kasvaa juutalaisuuteen siten, että hänelle muodostuu identiteetti, joka luo pysyvän pohjan myös hänen kokonaisvaltaiselle kehitykselleen.

Juutalaisuus näkyy sekä koulun arjessa että juhlassa. Kaikki koulun oppilaat osallistuvat päivittäin järjestettäviin aamurukouksiin. Kouluruokailu on järjestetty kasher-sääntöjä noudattaen ja juutalaiset uskonnolliset ja sekulaarit juhlat näkyvät koulun työjärjestyksessä. Juutalaisuus pyritään sitomaan osaksi opetusta myös muissa kuin ns. juutalaisaineissa kuten musiikissa, kuvataiteessa, käsityössä ja äidinkielessä.

Koulun oppilaaksi voidaan ottaa oppilas:

  • joka on juutalainen ja jonka juutalainen/juutalaiset vanhemmat ovat seurakunnan jäseniä.
  • joka kääntyy juutalaiseksi ennen bnei mitzva -ikäänsä
  • poikien tulee olla ympärileikattuja

Juutalaisen koulun keskeisiä, kaikki toiminnot läpäiseviä arvoja ovat juutalaisuus, ihmisyys, kansainvälisyys ja oppimaan oppiminen.

Tekstí: Daniel Weintraub