Adventtikirkko

Jumalakäsitys

Uskomme Raamatun ilmoittamaan yhteen kolmiyhteiseen Jumalaan - Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.

Alkuhistoria

Suomen Adventtikirkko on osa maailmanlaajuista seitsemännen päivän adventistien kirkkokuntaa, joka sai alkunsa 1800-luvun alun yleiskristillisen herätysliikkeen eriytyessä omaksi kirkkokunnakseen Pohjois-Amerikassa vuonna 1863.

Opetukset

Kirkon viralliset 28 perusluontaista opinkohtaa ovat yhteenvetolausunto Raamatun kokonaisopetuksesta. Ihminen pelastuu ja pääsee taivaaseen uskomalla Jeesukseen. Adventistien lepöpäivä, sapatti on lauantai.

Pyhät kirjat ja kirjoitukset

Seitsemännen päivän adventisteilla on vain yksi tunnustuskirja, Pyhä Raamattu.

Yhteisö ja toiminta

Sapatin jumalanpalveluksen lisäksi paikalliset seurakunnat järjestävät muita hengellisiä, opetuksellisia ja sosiaalisia tilaisuuksia. Kirkko järjestää leiritoimintaa vauvasta vaariin. Adventtikirkko omistaa vanhainkodin, päiväkodin sekä toimii opetuksen jäjestäjänä neljälle kristilliselle koululle ja Suomen ainoalle kristilliselle lukiolle. Kirkolla on jatkuvasti kehittyvää media-, terveyskasvatus- ja kehitysyhteistyötoimintaa.

Pyhät paikat ja rakennukset

Kirkko järjestää tilaisuuksia kirkkorakennuksissaan ja muissa tiloissa tilaisuuksien tarpeiden mukaan. Adventtikirkko ei käsittele kirkkorakennuksia pyhinä paikkoina, vaan kokouspaikkoina hengellisiä tilaisuuksia varten.

Vakiintuminen Suomessa

Suomen Adventtikirkkoon kuuluu nykyisin noin 4800 jäsentä. Paikallisia seurakuntia on n. 60. Hallintotoimisto on Tampereella.

Linkit

Suomen Adventtikirkko (adventist.fi)

Englanniksi Seventh-day Adventist Church (adventist.org)

Teinileiriläisiä.
Kuva: Adventtikirkon tiedotusjaosto