Arvot


Ohjelmaa. Kuva: Adventtikirkon tiedotusjaosto
Suomen Adventtikirkon arvot ovat:

  • Arvokas ihminen
  • Rakastava yhteisö
  • Hyvä elämä; Joka päivä Jeesuksen kanssa

Jokainen ihminen on äärettömän arvokas Jumalalle. Adventtikirkon toiminnassa ihmisen arvo näkyy muun muassa siinä, että kaikenikäisille ja kaikenlaisille ihmisille tarjotaan toimintaa.

Adventtikirkko järjestää leirejä ja partiohenkistä toimintaa lapsille, samoin kuin tukea ja leirejä vauvaikäisten perheille. Lapsille on myös omaa ohjelmaa jumalanpalveluksissa. Adventtikirkko ylläpitää maailman laajinta protestanttista koulujärjestelmää. Suomessa adventtikirkolla on kristillisiä kouluja Toivonlinnassa Piikkiössä, Tampereella, Vihdissä ja Liperissä. Toiminta on kaikille avointa, ja esimerkiksi leireillä ja kouluissa osa lapsista on kirkon ulkopuolelta.

Nuorten leirit ja erilaiset tapahtumat kuten Teinipäivät ja Nuorten päivät ovat hyvin suosittuja. Nuoria rohkaistaan adventtikirkossa myös ottamaan vastuuta nuorten toiminnan järjestämisestä samoin kuin seurakuntaelämästä yleensä. Nuoret järjestävätkin jumalanpalveluksia ja vetävät omia pienryhmiään. Ikäkaaren loppupäässä huolehditaan myös vanhuksista. Tampereelta löytyy adventtikirkon ylläpitämä vanhainkoti, Nurmikoti.

Kaikki maailman ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Siksi adventtikirkko pyrkii auttamaan yhteisöä ympärillään. Yksi tapa tässä on adventtikirkon Sympatia-keräys, jolla on autettu apua tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla jo vuodesta 1921. Kansainvälisen adventtikirkon avustusjärjestö ADRA auttaa yli sadassa eri maassa ja tekee kehitysyhteistyötä eri puolilla maailmaa. Myös suomalaiset adventistit ovat osallistuneet eri avustusprojekteihin.

Jokaisella on oikeus rakastavaan uskovien yhteisöön. Adventtikirkossa halutaan tarjota rakastava seurakuntaperhe kaikille tulijoille. Rakastava yhteisö koetaan pienryhmien tapaamisissa, viikoittaisissa jumalanpalveluksissa, samoin kuin suuremmissa tapahtumissa kuten leireillä. Adventtikirkon kesäjuhlille kokoontuu yli tuhat ihmistä vuosittain. Tärkeintä rakastavan yhteisön kokemuksessa ovat tietenkin henkilökohtaiset ystävyyssuhteet seurakuntalaisten välillä, sekä luottamus seurakunnan työntekijöihin.

Adventtikirkossa korostetaan kokonaisvaltaisen tervettä elämäntapaa, johon kuuluvat terve jumalasuhde, yhteisöllisyys ja oman arvon tunto. Lisäksi adventistit arvostavat liikuntaa, päihteettömyyttä, terveellistä ruokavaliota ja lepoa. Tärkeä osa adventistista elämäntapaa on lepopäivän, sapatin, pyhittäminen lauantaisin. Sapatti on päivä, jolloin ei tarvitse tehdä työtä omaksi edukseen tai ajaa omia asioitaan. Sen sijaan lepopäivänä on lupa rauhoittua sekä nauttia yhteydestä Jumalaan ja toisiin ihmisiin.

Uskonelämälle tärkeintä on viettää aikaa Jumalan kanssa, kahden kesken ja yhdessä toisten seurakuntalaisten kanssa, sekä tutustua häneen Raamatun tekstien avulla. Jokainen meistä, iästä, sukupuolesta tai ihonväristä riippumatta voi palvella Jumalaa ja lähimmäisiään omalla ainutlaatuisella armolahjallaan.

Teksti: Adventtikirkko, tiedotusjaosto