Historia


Teinileiriläisiä pihalla. Kuva: Adventtikirkon tiedotusjaosto
Adventtiliike syntyi Yhdysvalloissa 1840-luvulla baptistikirkon herätysliikkeenä. Samoihin aikoihin myös Suomessa syntyi useita herätysliikkeitä. Adventtikirkko on kasvanut 150 vuodessa pienestä ryhmästä ihmisiä, jotka huolellisesti tutkivat Raamattua löytääkseen sieltä totuuden maailmanlaajuiseksi yhteisöksi, jossa on yli 12 miljoonaa jäsentä. Heidän lisäkseen on miljoonia uskovia, jotka pitävät adventtikirkkoa hengellisenä kotinaan.

Opillisesti Seitsemännen päivän adventistit ovat lähtöisin monia eri kirkkokuntia yhdistäneestä 1840-luvun milleriläisestä liikkeestä. Vaikka nimi "Seitsemännen päivän adventistit" valittiin vuonna 1860, kirkkokunta virallisesti organisoitiin vasta 21.5.1863 jolloin siihen kuului 125 paikallista seurakuntaa, joiden yhteinen jäsenmäärä oli 3500.

 • 1831-44 William Miller, baptisti saarnaaja pani alkuun ”suuren toisen adventin herätyksen”
  - Kristuksen oletettiin Danielin profetioiden valossa palaavan joskus vuoden 1844 aikana
 • Seurasi pettymys, koska profetia ei toteutunutkaan ja Raamatun syvempi tutkiminen, miksi näin kävi
 • Pieni ryhmä ei antanut pettymykselle periksi ja tästä ryhmästä syntyi nykyinen adventtikirkko. Adventtikirkossa uskotaan edelleen siihen, että Jeesus tulee pian takaisin (adventti=odottaa)
 • 1860 löyhästi toisiinsa sitoutuneet adventtiseurakunnat valitsivat nimekseen Seitsemännen Päivän Adventtikirkko ja 1860 muodollisesti järjestäytyivät kirkkokunnaksi, jonka jäsenmäärä oli 3500 jäsentä
 • 1874 ensimmäinen lähetyssaarnaaja lähti Sveitsiin ja 1879 Afrikkaan
 • Kirjallisuuden ja lehtien julkaiseminen ja levitys on ollut yksi tärkeä tekijä adventtikirkon kasvussa
 • Terveystyö aloitettiin Helth Reform Institutella, myöhemmin tunnetaan nimellä Battle Creek Sanitarium, joka avasi ovensa vuonna 1866
 • Valtakunnallinen lähetysseuratoiminta aloitettiin vuonna 1870
 • Ensimmäinen adventtikirkon kansainväliseen koulujärjestelmään kuuluva koulu alkoi toimintansa vuonna 1872 ja ensimmäinen valtakunnanlaajuinen sapattikouluyhdistys 1877
 • Vuonna 1903 adventtikirkon hallinnollinen toiminta siirtyi Battle Creekistä Michiganista Washington DC:in, josta kansainvälisen adventtikirkon hallinnollinen toimisto siirtyi Silver Springs’iin, Marylandiin. Sieltä johdetaan tänäänkin kansainvälisen Adventtikirkon yhä laajenevaa toimintaa
 • Nykyisin järjestäytynyttä toimintaa on n. 210 eri maassa

Kirkon historia Suomessa

Adventtikirkon toiminta alkoi Suomessa vuonna 1892, jolloin Helsinkiin saapui Ruotsin adventtikirkon esimies Olof Johnsson sekä kaksi seurakuntatyöntekijää. Suomessa ensimmäinen adventtiseurakunta perustettiin Helsinkiin 1894. Adventtikirkko toimi aluksi lähes yksinomaan ruotsin kielellä vuoteen 1907, jolloin työntekijöihin liittyi kaksi suomenkielistä työntekijää. Opetusministeriön päätöksellä 12.6.1943 seitsemännen päivän adventistiyhdyskunta Suomessa rekisteröitiin Suomen Adventtikirkko - nimisenä.

 • 1892 ensimmäinen adventistisaarnaaja saapui Suomeen 21.7
 • 1894 ensimmäinen adventtiseurakunta perustettiin Helsinkiin
 • 1897 perustettiin "Kansainvälinen Kirja- ja Lähetysyhdistys" (nykyisin Kirjatoimi) huolehtimaan julkaisutoiminnasta. Adventtikirkon äänenkannattaja Aikain Vartija (sittemmin Valon Viesti ja Nykyaika) alkoi ilmestyä.
 • 1918 lähetyskoulu "Kotipirtti" Hämeenlinnassa aloitti toimintansa
 • 1920 seurakunnat rekisteröityivät Suomen Seitsemännen Päivän Adventistien Filantrooppinen Yhdistys ry -nimisenä yhdistyksenä
 • 1932 Toivonlinnan lähetyskoulu aloitti toimintansa
 • 1943 yhdyskunta rekisteröitiin 12.6. Suomen Adventtikirkko -nimisenä uskonnollisena yhdyskuntana
 • 1948 Kirjeellinen Raamattuopisto aloitti toimintansa
 • 1955 suomenkieliset piirikunnat muodostivat itsenäisen unionin adventtikirkon kansainvälisessä organisaatiossa (aikaisemmin ne muodostivat Ruotsin piirikuntien kanssa yhteisen Itä-Pohjolan unionin)
 • 1956 Aitolahden Vanhainkoti (nykyisin Nurmikoti) aloitti toimintansa. Elämäntavat raittiiksi -liitto ETRA ry. perustettiin
 • 1960 Toivonlinna sai Valtioneuvostolta oikeuden laajentua yliopistoon johtavaksi oppilaitokseksi
 • 1983 Lapin lähetys perustettiin. Ruotsalainen piirikunta liittyi Suomen unioniin

Lisätietoa historiasta (Adventtikirkko).

Adventtikirkko, tiedotusjaosto