Jokapäiväinen elämä

Rukoukset


Lastenleiriläisiä. Kuva: Adventtikirkon tiedotusjaosto
Adventtikirkolla ei ole määrättyjä liturgisia rukouksia, vaan jokainen rukoilee Jumalaansa niillä sanoilla, jotka on valinnut. Jeesuksen opettama Isä meidän -rukous on malli siitä miten meidän tulisi rukoilla. Joskus tätä rukousta toistetaan myös sanasta sanaan.

Ihminen ja Jumala

Koska ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, hänelle annettiin tilaisuus osoittaa rakkauttaan ja uskollisuuttaan Luojaansa kohtaan. Jumalan tavoin hänellä oli kyky valita - vapaus ajatella ja toimia moraalisten periaatteiden mukaisesti. Näin hän oli vapaa rakastamaan ja tottelemaan, mutta hänellä oli myös vapaus olla luottamatta ja tottelematta. Jumala otti sen riskin, että ihminen tekisi väärän valinnan, sillä vain ollessaan vapaa valitsemaan ihminen saattoi kehittää sellaisen luonteen, joka osoittaisi Jumalan olemukseen olennaisesti kuuluvaa rakkauden periaatetta. Ihmisen tavoitteena oli saavuttaa Jumalan kuvan korkein ilmaus: rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestään, sielustaan ja mielestään ja rakastaa muita niin kuin itseään.

Uusi testamentti puhuu uudesta tai paremmasta liitosta. Kysymys ei kuitenkaan ole siitä, että ikuinen liitto olisi muutettu, vaan syyt ovat toiset. Ensiksikin Israelin uskottomuuden tähden Jumalan ikuinen liitto oli käytännössä vääristynyt tekojen järjestelmäksi. Toiseksi liittoon liittyi uusi ilmoitus Jumalan rakkaudesta Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi tulemisessa, elämässä, kuolemassa, ylösnousemuksessa ja välitystyössä. Kolmanneksi ikuinen liitto vahvistettiin vasta ristillä Kristuksen verellä. Tämä liitto tarjoaa suunnattomia etuja kaikille, jota sen hyväksyvät. Se tarjoaa syntien anteeksiantamuksen Jumalan armosta. Se tarjoaa Pyhän Hengen, joka kirjoittaa Jumalan käskyt sydämeen ja ennallistaa katuvaan syntiseen hänen tekijänsä kuvan. Uusi liitto merkitsee Kristuksen vanhurskauden lukemista uskovan hyväksi uudestisyntymisessä.

Uuden liiton aikaansaama sydämen uudistus muuttaa ihmissydämen niin, että elämässä alkavat näkyä Hengen tuottamat hedelmät: "rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä". Kristuksen pelastavan armon voimassa kristitty voi vaeltaa niin kuin Kristus vaelsi. Langenneen ihmisen ainoa toivo on hyväksyä Jumalan tarjous ja astua hänen armoliittoonsa. Uskossa turvautumalla Jeesukseen Kristukseen pääsemme tähän suhteeseen, joka takaa sen, että meidät otetaan Jumalan lapsiksi ja saamme periä Kristuksen kanssa hänen valtakuntansa.

Käskyt

Jumalan lain suuret periaatteet on ilmaistu kymmenessä käskyssä, ja niiden noudattamisesta Kristus antoi elämässään esimerkin. Niissä ilmenee Jumalan rakkaus sekä se, mikä ihmisen käyttäytymisessä ja ihmissuhteissa on Jumalan tahdon ja tarkoituksen mukaista, ja ne velvoittavat kaikkia ihmisiä kaikkina aikoina. Nämä käskyt muodostavat perustan liitolle, jonka Jumala on tehnyt kansansa kanssa, ja mittapuun Jumalan tuomiolla. Pyhän Hengen vaikutuksen kautta ne osoittavat synnin ja herättävät ihmisen tajuamaan Vapahtajan tarpeensa. Pelastus on kokonaan armosta eikä teoista, mutta sen hedelmänä on kuuliaisuus Jumalan käskyille. Tämä kuuliaisuus kehittää kristillistä luonnetta ja edistää hyvinvointiamme. Se on osoituksena rakkaudestamme Herraan ja huolenpidostamme lähimmäisiämme kohtaan. Uskon kuuliaisuus osoittaa Kristuksen voiman muuttaa ihmiselämää, ja siten se vahvistaa kristillistä todistusta.

Suhde yhteiskuntaan


Teinileiriläisiä. Kuva: Adventtikirkko, tiedotusjaosto
Adventtiseurakunnan jäsenet rakastavat isänmaataan ja pyrkivät rakentamaan sitä lainkuuliaisina kansalaisina rehellisellä työllä. Samalla kun he Raamatun sanan mukaisesti tahtovat olla alamaisia lailliselle esivallalle, he noudattavat Uudessa testamentissa ilmaistua periaatetta: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä."

Asevelvollisuutensa monet adventistit suorittavat omantunnon syistä joko aseettomina puolustuslaitoksen sisäpuolella tai siviilipalveluksessa. Monet adventistinuoret ovat palvelleet isänmaataan väestönsuojelu- ja ensiaputyössä parhaan kykynsä mukaan niin rauhan kuin sodankin aikana. Suomen Adventtikirkolle on myönnetty oikeus toimia 1.10.1999 alkaen siviilipalvelusmiesten työjakson sijoituspaikkana.

Maailmanlaajuisena evankelisena herätysliikkeenä adventtikirkko ei ota kantaa kansainvälispoliittisiin kiistakysymyksiin, vaan näkee päätehtäväkseen evankeliumin viemisen kaikkialle maailmaan. Adventtiseurakunnat eivät osallistu myöskään kansallisella tasolla puoluepoliittiseen toimintaan. Voidakseen säilyttää kaikkien jäsentensä luottamuksen ja taata tasapuolisen palvelun kirkko suosittelee, etteivät sen palveluksessa olevat virkailijat, saarnaajat ja seurakuntatyöntekijät osallistu aktiivisesti minkään puolueen toimintaan. Tämä ohje ei koske jäsenistöä.

Terveydenhuolto ja ruokavalio


Ulkoilua perheleirillä. Kuva: Adventtikirkon tiedotusjaosto
Ihmisen tulee järkevästi hoitaa ruumistaan, koska se on Pyhän Hengen temppeli. Ihmisen on pidettävä huolta siitä, että hän saa riittävästi liikuntaa ja lepoa, ja että hän noudattaa mahdollisimman terveellistä ruokavaliota, eikä käytä ravinnokseen sellaista, mikä Raamatun mukaan on saastaista.

Koska alkoholijuomien, tupakan ja muiden päihteiden käyttö sekä lääkkeiden väärinkäyttö on elimistölle vahingollista, niistäkin tulee pidättyä. Sen sijaan tulee harrastaa sellaista, mikä saattaa ajatusmaailman ja ruumiin kuuliaiseksi Kristukselle, joka ajattelee jokaisen parasta, terveyttä ja onnea.

Terveysperiaatteet eivät liity ihmisen pelastukseen, vaan hänen hyvinvointiinsa. Terveelliset elämäntavat suovat mahdollisuuden palvella terveenä Jumalaa niissä tehtävissä, joihin ihminen on ohjattu.

Adventtikirkko, tiedotusjaosto