Oppi


Soutamista kesäjuhlilla. Kuva: Adventtikirkon tiedotusjaosto
Pyhä Raamattu, Vanha ja Uusi testamentti, on kirjoitettu Jumalan sana, jonka jumalallisen innoituksen vaikutuksesta pyhät Jumalan miehet puhuivat ja kirjoittivat Pyhän Hengen johtamina. Tässä sanassa Jumala on uskonut ihmiselle pelastumiseen välttämättömän tiedon. Pyhä Raamattu on erehtymätön ilmoitus Jumalan tahdosta. Se on luonteen mittapuu, kokemuksen koetinkivi, arvovaltainen opin ilmoittaja ja luotettava esitys Jumalan teoista historiassa.

Raamattu on Adventtikirkon opin perusta:

 1. Jumaluudesta ja Hänen kolminaisuudestaan
  On olemassa yksi Jumala: Isä ja Poika ja Pyhä Henki, kolmen yhtä iankaikkisen persoonan ykseys. Jumala on kuolematon, kaikkivoipa, kaikkitietävä, kaikkea korkeampi ja aina läsnä oleva.
 2. Maailman luomisesta
  Jumala on kaiken Luoja, ja hän on Raamatussa esittänyt luotettavan kertomuksen luomistyöstään. "Kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan" ja kaikki elävät olennot maan päällä ja lepäsi tuon ensimmäisen viikon seitsemäntenä päivänä. Siten hän asetti sapatin loppuun suoritetun luomistyönsä ainaiseksi muistomerkiksi.
 3. Ihmisen luomisesta
  Mies ja nainen tehtiin Jumalan kuvaksi. Heistä tehtiin yksilöitä, joilla on kyky ja vapaus ajatella ja toimia. Vaikka heidät luotiin vapaiksi olennoiksi, joista kukin on ruumiin, mielen ja hengen jakamaton ykseys, he ovat riippuvaisia Jumalasta, joka antaa heille elämän ja hengen ja kaiken muun.
 4. Synnin tulosta maailmankaikkeuteen, Saatanan ja Kristuksen suuresta taistelusta
  Koko ihmiskunta on nyt mukana Kristuksen ja Saatanan välisessä suuressa taistelussa, joka koskee Jumalan luonnetta, hänen lakiaan ja hänen ylivaltaansa maailmankaikkeudessa. Tämä taistelu sai alkunsa taivaassa, kun luodusta olennosta, jolle oli annettu valinnan vapaus, itsekorostuksen kautta tuli Saatana, Jumalan vastustaja, joka johti osan enkeleistä kapinaan. Hän toi kapinahengen tähän maailmaan johtaessaan Adamin ja Eevan syntiin.
 5. Jeesuksen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta
 6. Pelastuskokemuksesta
  Äärettömässä rakkaudessaan ja armossaan Jumala siirsi kaikki meidän syntimme Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Pyhän Hengen johtamina me tajuamme tarpeemme, tunnustamme syntisyytemme, kadumme rikkomuksiamme ja turvaudumme uskossa Jeesukseen, Herraan ja Kristukseen, Sijaiseen ja Esimerkkiin. Tämä usko, joka ottaa vastaan pelastuksen, tulee Jumalan sanan voimasta ja on Jumalan armon lahja.
  Kristuksen kautta meidät vanhurskautetaan, otetaan Jumalan pojiksi ja tyttäriksi ja vapautetaan synnin herruudesta.
 7. Seurakunnasta ja sen tehtävästä
  Kaikkien aikojen yleismaailmalliseen seurakuntaan kuuluvat kaikki, jotka todella uskovat Kristukseen, mutta viimeisinä päivinä, laajalle levinneen luopumuksen aikana, on kutsuttu esiin jäännös, joka noudattaa Jumalan käskyjä ja uskoo Jeesukseen. Tämä jäännös ilmoittaa tuomion ajan koittaneen, julistaa pelastusta Kristuksessa ja kaiuttaa hänen toisen tulemuksensa lähestymistä. Jokaista uskovaa kutsutaan osallistumaan henkilökohtaisesti tähän maailmanlaajuiseen todistamiseen.
 8. Jumalan laista
  Kymmenet käskyt.

Muita opetuksia:

 1. Sapatti
  Hyvää tekevä Luoja lepäsi seitsemäntenä päivänä kuuden luomispäivän jälkeen ja asetti sapatin kaikille ihmisille luomisen muistomerkiksi. Jumalan muuttumattoman lain neljäs käsky velvoittaa viettämään tätä seitsemännen päivän sapattia lepo- ja jumalanpalveluspäivänä sekä kristillisen palvelun päivänä Jeesuksen, sapatin Herran, opetuksen ja esimerkin mukaisesti. Sapatti on päivä, jolloin iloitsemme yhteydestämme Jumalaan ja toisiimme.
  Se on vertauskuva lunastuksestamme Kristuksessa, merkki pyhittämisestämme, tunnus uskollisuudestamme ja esimakua ikuisesta tulevaisuudestamme Jumalan valtakunnassa. Sapatti on Jumalan iäti pysyvä merkki hänen ikuisesta liitostaan itsensä ja kansansa välillä. Kun tätä pyhää aikaa vietetään iloiten illasta iltaan, auringonlaskusta auringonlaskuun, juhlitaan Jumalan luomis- ja lunastustekoja.
 2. Ehtoollinen
  Ehtoollisjumalanpalvelus järjestetään yleensä sapattisin (lauantaisin) normaalin päiväjumalanpalveluksen yhteydessä ja vähintään neljä kertaa vuodessa. Ehtoollinen ei ole pelkkä muistoateria vaan tässä asetuksessaan Kristus itse kohtaa kansansa ja antaa sille läsnäolollaan voimaa. Ehtoollinen on pysähtymisen hetki, joka muistuttaa omasta syntisyydestä mutta samalla vahvistaa Jumalan rakkautta, anteeksiantoa ja armoa.

  Ehtoollisjumalanpalveluksessa jalkainpesu edeltää ehtoollisleivän ja -viinin nauttimista. Jalkainpesu on puhdistuksen symboli, se on syntien pois pesemistä ja anteeksiannon kokemista. Jalkainpesu on näin ikään kuin kasteen uudistamista. Näin uudistuu suhde Jeesukseen.

  Jalkainpesun jälkeen seurakunta asettuu hyvillä mielin Herran pöydän ääreen osallistuakseen leivästä ja viinistä. Leipä on symboli Jeesuksen murretusta ruumiista ihmisen puolesta. Viini on symboli Jeesuksen vuodatetusta verestä, joka takaa anteeksiannon ja iankaikkisen elämän uskovalle.

  Adventtikirkossa noudatetaan avointa ehtoollista. Jalkojenpesuun ja sen jälkeen ehtoolliseen voi osallistua myös adventtikirkkoon kuulumattomat uskovat.
 3. Profetian lahja
  Yksi Pyhän Hengen lahjoista on profetian lahja. Tämä lahja kuuluu jäännösseurakunnan tuntomerkkeihin, ja se ilmeni Ellen G. Whiten palvelutyössä. Hän oli Herran sanansaattaja, jonka kirjoitukset ovat jatkuvana ja arvovaltaisena totuuden lähteenä ja tarjoavat seurakunnalle lohdutusta, ohjausta, opetusta ja ojennusta. Ne myös ilmaisevat selvästi, että Raamattu on se normi, jolla kaikki opetukset ja kokemukset on koeteltava.

Lisätietoa opista (Adventtikirkko)

Teksti: Adventtikirkko, tiedotusjaosto