Organisaatio


Sapatti. Kuva: Adventtikirkon tiedotusjaosto
Seurakunta kokoontuu säännöllisesti sapattisin jumalanpalveluksiin. Seurakunnalla voi olla myös muita kokouksia, esimerkiksi rukouskokouksia viikolla.

Seurakuntaan liittyminen

Adventtikirkkoon liitytään uskovien kasteen kautta. Kaste suoritetaan raamatun esimerkkiä seuraten upottamalla. Kaste suoritetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kaste on ihmiselämän tärkein hetki, koska silloin yksilö vihkiytyy Kristuksen kanssa. Ihminen antaa itsensä ja elämänsä Jumalalle. Kaste on ulkoinen symboli siitä, mitä ihmisen sisällä on tapahtunut. Raamatun kielikuvien mukaan "vanha ihminen" haudataan kasteveteen ja kun ihminen nostetaan vedestä hän on "uusi ihminen". Synnit on pesty pois, anteeksianto on tapahtunut, entinen elämä on haudattu ja yksilö aloittaa uuden elämän yhdessä Jeesuksen kanssa. Useimmissa adventtikirkoissa on kasteallas, jossa veden lämpötila voidaan säätää miellyttäväksi. Kaste voidaan toimittaa kesällä myös järvessä. Kastettaville ei ole asetettu ikärajaa. Edellytyksenä kuitenkin on, että henkilö tunnustaa uskonsa Jeesukseen henkilökohtaisesti ja on saanut kasteopetusta ja ymmärtää omalla ikätasollaan uskon ja kasteen merkityksen. Kastejuhla on yksi seurakunnan tärkeimpiä tilaisuuksia.

Rahoitus

Seurakunnan työn taloudellinen tukeminen toteutetaan palauttamalla vapaaehtoiset kymmenykset ja antamalla uhrilahjoja evankeliumin julistustyöhön ja seurakunnan muuhun toimintaan.

Miten johdetaan?

5. Pääkonferenssi

↓↑

4. Osastot
(13 maailmassa)

↓↑

3. Unionit

↓↑

2. Piirikunnat ja lähetykset
(3 Suomessa)

↓↑

1. Paikallisseurakunnat
(73 Suomessa)

1. Paikallisseurakunnat

Jokainen seitsemännen päivän adventisti kuuluu jäsenenä johonkin paikallisseurakuntaan. Useimmalla seurakunnalla on käytössään kirkko tai seurakuntakeskus. Seurakunnan jäsenet huolehtivat luottamustehtävinä seurakunnan moninaisesta toiminnasta: jäsenten sielunhoidosta, jumalanpalvelusten järjestämisestä, sosiaalisesta toiminnasta ja evankeliumin julistuksesta. Asioiden hoidosta on vastuussa seurakunnan johtokunta, joka samoin kuin virkailijat valitaan vuodeksi kerrallaan seurakuntakokouksessa.

Jäsenen kannalta varsinainen seurakuntaelämä, -toiminta ja -yhteys tapahtuu paikallisseurakunnassa. Yhdyskunnan jäsen kuuluu pääsääntöisesti oman paikkakuntansa seurakuntaan. Jos hänen paikkakunnallaan ei ole paikallisseurakuntaa, hän kuuluu yleensä itseään lähinnä olevaan paikallisseurakuntaan.

Vaikka paikallisseurakunnat ovat Suomessa rekisteröimättömiä, niiden toiminta ja hallinto ovat hyvin järjestäytynyttä. Kansainvälisen adventtiliikkeen pääkonferenssin hyväksymä "Seurakuntakäsikirja" on yhteinen ja velvoittava ohjekirja kaikille paikallisseurakunnille kaikkialla maailmassa.

Paikallisseurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää seurakuntakokous, jossa jokaisella jäsenellä on äänivalta. Paikallisseurakunnan virkailijoiden ja hallinnon toimikausi on kerrallaan yksi tai kaksi vuotta.

Suomessa on 61 suomenkielistä ja 12 ruotsinkielistä paikallisseurakuntaa. Lisäksi on viisi ryhmää, jotka eivät ole järjestäytyneet paikallisseurakunniksi.

2. Piirikunnat ja lähetykset

Piirikunta on tietyn alueen paikallisseurakuntien yhdyselin. Joka kolmas tai toinen vuosi pidettävässä piirikunnan edustajiston kokouksessa valitaan sen virkailijat ja johtokunta. Valinnan tekevät pääosin paikallisseurakuntien valitsemat edustajat.

Adventtikirkon Suomen unionin muodostavat kaksi piirikuntaa ja yksi lähetys (31.7.2005):

 • Adventtikirkon suomalainen piirikunta (suomenkielinen työ), jäsenmäärä noin 4678, hallinnollinen toimisto Tampereella.
 • Adventtikirkon ruotsalainen piirikunta (Finlands Svenska Adventkyrka, ruotsinkielinen työ), jäsenmäärä 211, hallinnollinen toimisto Helsingissä.
 • Pohjois-Suomen lähetys, jäsenmäärä 321, hallinto keskushallinnon yhteydessä Tampereella.

Piirikunnat on rekisteröity uskonnonvapauslain tarkoittamiksi seurakunniksi ja niiden jäsenistö koostuu paikallisseurakuntien jäsenistä. Piirikunnat ja lähetys omistavat paikallisseurakuntien kirkkokiinteistöt ja palkkaavat seurakuntien työntekijät ja saarnaajat. Piirikuntien ja lähetyksen toimikausi on vuorokerroin kolme ja kaksi vuotta. Paikallisseurakuntien valitsemat edustajat kokoontuvat toimikausien päättyessä piirikunnan edustajiston kokoukseen valitsemaan virkailijat ja hallinnon seuraavaksi toimikaudeksi.

3. Unionit

Suomen Adventtikirkko muodostaa kansainvälisen adventtikirkon maailmanlaajuisessa organisaatiossa Suomen unionin, joka Trans-Euroopan osaston välityksellä on yhteydessä kansainvälisen adventtikirkon pääkonferenssiin. Kastettuja jäseniä oli 31.7.2005 5213. Yhdyskunnan kotipaikkana on Tampere.

Unionin tehtävänä on toimia yhdyssiteenä unioniin kuuluvien piirikuntien ja lähetyksen kesken, valvoa yhdyskunnan omistamien laitosten toimintaa ja hoitaa kansainvälisiä suhteita.

Kunkin osaston alueella toimii useita unioneja, jotka ovat itsenäisiä toimintayksikköjä, ja näiden alueella taas paikallisia piirikuntia. Myös unionien ja piirikuntien tasolla on pääkonferenssin mukaista jaostotoimintaa. Unionin virkailijat ja johtokunnan jäsenet valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan unionin yleiskokouksessa (seuraavan kerran 2006). Pääosan edustajista yleiskokoukseen valitsevat piirikuntien johtokunnat. Suomi muodostaa oman unionin.

4. Osastot

Pääkonferenssi jakautuu alueellisesti 13 osastoon. Kukin osasto toimii oman maanosansa tai valtakuntaryhmänsä alueella adventtikirkon toiminnan yhdyselimenä. Osastoissa on samat jaostot kuin pääkonferenssissa. Virkailijat valitaan pääkonferenssin yleiskokouksessa.

Euroopassa on kolme osastoa: Euro-Aasian osasto, joka käsittää entisen Neuvostoliiton alueet lukuun ottamatta Baltian maita. Kaksi muuta osastoa, Euro-Afrikan osasto ja Trans-Euroopan osasto ovat alueeltaan epäyhtenäisempiä. Trans-Euroopan osastossa, johon Suomi kuuluu, on lisäksi Albania, Baltian maat, Bosnia-Herzegovina, Egypti, Grönlanti, Hollanti, Irlanti, Iso-Britannia, Israel, Kreikka, Kroatia, Kypros, Makedonia, Pakistan, Pohjoismaat, Puola, Serbia ja Montenegro, Slovenia, Sudan, Unkari sekä lisäksi Lähi-Idän valtiot. Muut edellä mainitsemattomat Euroopan maat kuuluvat Euro-Afrikan osastoon ja Euro-Aasian osastoon. Trans-Euroopan osaston päämaja on St.Albansissa Englannissa.

5. Pääkonferenssi

Yhdysvalloissa Marylandin Silver Springissä sijaitseva seitsemännen päivän adventistien pääkonferenssi on adventtikirkon maailmanlaajuisen toiminnan päämaja. Joka viides vuosi (vuonna 2005 St. Louis, Missouri, Yhdysvallat) se pitää yhdyskunnan koko maailman edustajiston yleiskokouksen, joka valitsee pääkonferenssin virkailijat. Pääkonferenssiin kuuluu mm. seuraavat jaostot ja työhaarat:

 • Avustus- ja katastrofipalvelu,
 • koulu- ja kasvatusjaosto,
 • kristillinen vastuu,
 • kustannustoiminta,
 • maallikkotoiminta,
 • radio- ja TV-toiminta,
 • terveys- ja raittiustyö,
 • saarnatyö,
 • sapattikoulutoiminta,
 • tiedotustoiminta,
 • uskonnonvapaustyö ja
 • varainhoitopalvelu.
Teksti ja kuva: Adventtikirkko, tiedotusjaosto