Toimintamuodot

Koulutoiminta

Seurakunta perusti Yhdysvalloissa jo 1856 yksityiskoulun, mutta varsinainen koulutoiminta alkoi 1870-luvulla, jolloin Ellen White esitti voimakkaita vetoomuksia koulu- ja kasvatustyön puolesta. Hän sanoi koulun olevan kaikista maailman laitoksista tärkein ja korosti kasvatuksen kokonaisvaltaisuutta:

"Todellinen kasvatus merkitsee enemmän kuin valmistautumista tätä ajallista elämää varten. Kasvatus tähtää sekä ruumiin, mielen että hengen voimien sopusuhtaiseen kehittämiseen."

Tämä kasvatusnäkemys onkin ollut innoittamassa adventtiliikkeen koulutoimintaa ja johtanut siihen, että protestanttisten kirkkojen ylläpitämistä koululaitoksista adventtikirkon koululaitos on maailman laajin. Vuonna 2003 (31.12) adventtikirkolla oli oppilaitoksia seuraavasti:


Tehtäviä pihalla. Kuva: Adventtikirkon tiedotusjaosto

  • Kirkon ylläpitämiä kouluja yhteensä 6 709
  • Opiskelijoita 1 254 179
  • Ala-asteita 5 253
  • Yläasteita ja lukioita 1 318
  • Collegeita ja yliopistoja 99
  • Oppilaitoksista suurin on Kaliforniassa sijaitseva Loma Linda -yliopisto, jossa mainittuna vuonna opiskeli yli 5 000 opiskelijaa.

Suomessa adventtikirkolla on neljä korvaavan koulun asemassa olevaa peruskoulun 1-6 luokat käsittävä koulu Vihdissä, vuosiluokat 1-9 käsittävät koulut: Joensuussa, Tampereella sekä Piikkiössä, jossa on myös lukio.

Julkaisutoiminta

Kirjojen ja aikakauslehtien julkaiseminen ja levitys on alusta pitäen muodostanut merkittävän osan adventtikirkon julistustyössä. Ensimmäinen adventistityöntekijä Suomessa oli ruotsalainen Emil Lind, joka 1891 vierailullaan Suomessa jakoi ruotsinkielistä kirjallisuutta. Hän kohtasi monia vaikeuksia, häntä uhattiin jopa karkotuksella Siperiaan. Vuotta myöhemmin adventtikirkon Ruotsin työn johtaja Olof Johnson käydessään Suomessa ja todettuaan, että maahan ei lain mukaan saanut tuoda myytäväksi kirjallisuutta, jakoi sitä satamäärin ilmaiseksi.

Suomessa Adventtikirkko julkaisee seuraavia aikakauslehtiä:

  • NYKYAIKA, adventtikirkon viikoittain ilmestyvä seurakuntalehti, jonka kuukausinumero ilmestyy lähetyslehtenä
  • RAAMATUN SANOMA, vuosineljänneksittäin ilmestyvä Raamatun tutkisteluopas
  • Lisäksi Finlands Svenska Adventkyrka julkaisee Sändebrevet -nimistä seurakuntalehteä.

Adventtikirkolla on tällä hetkellä eri puolilla maailmaa 56 kustannusliikettä, jotka julkaisevat 349 kielellä kirjallisuutta. Julkaisutoimintaan sisältyy liki neljäsataa aikakauslehteä.

Radio ja Tv-toiminta

Adventtikirkon kansainvälistä radiotoimintaa hoitaa AWR (Adventist World Radio), joka lähettää kymmenen voimakkaan lyhytaaltoaseman kautta ohjelmaa eri puolilla maailmaa. Kansalliset kirkot harjoittavat lisäksi radio- ja TV-lähetystoimintaa alueillaan kunkin maan lainsäädännön ja seurakunnan taloudellisten voimavarojen puitteissa.

Suomessa Adventtikirkko on jäsenenä Suomen vapaitten kristittyjen radio- ja TV-toimikunnassa, joka jakaa keskenään Yleisradion vapaitten kristittyjen yhteisöille osoittamat Yleisradion hartaus- ja jumalanpalvelusvuorot. Lisäksi paikallisseurakunnat mahdollisuuksiensa mukaan osallistuvat radio-ohjelmien tuottamiseen lähi- ja paikallisradioissa.

Lähetystyö

Kansainvälinen lähetystyö tapahtuu maailmanlaajuisen adventtikirkon järjestämänä ja sitä tuetaan kymmenysvaroin sekä kolehdein ja lahjoituksin. Jokainen jäsen on lähetystyöntekijä omalla alueellaan. Adventtikirkon lähetystyö painottuu ihmisten auttamiseen heidän omissa yhteisöissään, esimerkiksi rakentamalla sairaaloita, kouluja, orpokoteja ja kirkkoja. Adventtikirkon avustusjärjestö tarjoaa humanitääristä apua ja kehitysyhteistyötä.

Adventtikirkon vierailukohteita

Turun Adventtikirkko: Kaunis kirkko on tullut tutuksi varsinaissuomalaisille lähetyskirkkona, joka syntyi monien rukousten saattelemana 90 vuotta sitten ja siirtyi adventtikirkon omistukseen 1983.


Toivonlinna. Kuva: Adventtikirkon tiedotusjaosto

Kopun kartano, ADAn avustuspalvelutoiminnan keskus Vihdissä

Suomen Kristillinen Yhteiskoulu on vanhin toimiva kristillinen peruskoulu ja lukio Suomessa

Unionin toimisto/Kirjatoimi/Tampereen kristillinen koulu Tampereella, hallinnollinen keskus.

Adventtikirkon toimintayksikköjen yhteystiedot

Kaikki seurakunnan kirkot eri puolilla Suomea.

Teksti ja kuva: Adventtikirkko, tiedotusjaosto