Ihmisen elämänkaari

Yksilön kasvu ja kehitys


“Te olette yhden puun hedelmiä ja yhden oksan lehtiä.” Bahá'u'lláh. Kuva: Suomen bahá'í-yhteisö

Syntymä

Bahá'í-käsityksen mukaan ihmisyksilön sielu syntyy hedelmöityksen hetkellä. Ihmiselämä alkaa olotilassa tai maailmassa, jota sanomme kohduksi. Mikä viisaus piileekään siinä, että lapselle jo tässä ensimmäisessä elämänvaiheessa kehittyvät esimerkiksi silmät, korvat ja raajat, joilla ei ole juuri mitään hyötykäyttöä pimeässä ja ahtaassa olinpaikassa! Hän alkaa tarvita niitä vasta, kun hän syntyy tähän maailmaan.

Ajallinen elämä

Vastaavasti tämän elämän aikana lapsuudesta lähtien ihmisen on tarpeellista kehittää Jumalan avulla moraalisia, älyllisiä ja henkisiä voimavaroja, ikään kuin henkisiä 'raajoja' ja 'elimiä', joita sielu tarvitsee jatkaessaan kehitystään tämän ajallisen elämän jälkeen seuraavissa maailmoissa. Tässä mielessä maallinen elämä on vain pieni osa elämää, joka on ikuista – elämää, johon on valmistauduttava tarkoituksenmukaisesti.

Piilevät kyvyt

Bahá'u'lláh opetti, että jokainen ihminen on kuin “kaivos täynnään jalokiviä” - ehtymätön lähde, jonka runsaudesta kukaan ei ole täysin tietoinen edes omassa itsessään puhumattakaan muista ihmisistä. Elämän tarkoitus on jalostaa näitä piileviä kykyjä sekä yksilön oman elämän että ihmiskunnan hyväksi. Tämä jalostaminen voi tapahtua vain kasvatuksen avulla.

Sielu

Ihmisen todellinen olemus ei ole hänen aineellinen puolensa vaan hänen sielunsa, joka ei kuulu aineen maailmaan. Sielun yhteys ruumiiseen on kuin valon yhteys peiliin. Jos katsot kynttilän valoa peilin kautta, ymmärrät ettei kynttilä ole peilin sisällä. Peilin valo on vain heijastus oikeasta kynttilästä. Vastaavasti sielu ei ole ruumiin sisällä. Sielun ja ruumiin välillä on erityinen yhteys ja yhdessä ne muodostavat ihmisolennon.

Kuolema

Sielun ja ruumiin välinen erityinen yhteys kestää vain maallisen elämän ajan. Kun ajallinen elämä loppuu ihmisen kuollessa, kumpikin palaa omaan alkuperäänsä, ruumis palaa tomun maailmaan ja sielu palaa Jumalan henkisiin maailmoihin ja kehittyy ikuisesti Jumalan armon varassa.

Suomen bahá'í-yhteisö